Evropska komisija je danes objavila napovedi za evropske kmetijske trge doleta 2030. Poročilo zajema številne sektorje, vključno z mesom, poljščinami, mlekom in mlečnimi izdelki ter sadjem in zelenjavo. Med obravnavanimi področji so tudi kmetijski prihodki, okoljski vidiki kmetijstva EU ter ekološka pridelava v vsakem od obravnavanih sektorjev.

 

Komisija ugotavlja, da bodo potrošniki postali zahtevnejši glede hrane, njenega porekla ter učinka na okolje in podnebne spremembe. To bi lahko prineslo višje proizvodne stroške za proizvajalce, vendar tudi priložnost za ločevanje med proizvodi in ustvarjanje dodane vrednosti ob upoštevanju podnebnih in okoljskih vidikov. Tak pristop lahko vpliva na alternativne proizvodne sistemeter večje povpraševanje po lokalnih, ekoloških in drugih certificiranih proizvodih.

 

Komisija je poleg poročila predstavila tudi novo interaktivno orodje z obsežnimistatistikami o kmetijstvu v EU. Med zanimivostmi so na primer podatki, da se je izvoz agroživilskih proizvodov EU v zadnjih desetih letih skoraj podvojil, da je kmetijstvo leta 2016 predstavljalo 13,5 % vseh zaposlitev na podeželju ter da je 6,7 % kmetijskih zemljišč v EU namenjenih ekološki pridelavi.

 

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.