ovse-2010 Med 30. septembrom in 8. oktobrom je v Varšavi potekal prvi del pregledne konference o uresničevanju zavez Organizacije za sodelovanje in varnost v Evropi (OVSE). Šlo je za pripravo na vrh organizacije, ki bo organiziran letos med 1. in 2. decembrom, in sicer prvič po enajstih letih.

Pripravljalne konference so se udeležili predstavniki vlad sodelujočih držav, predstavniki različnih mednarodnih organizacij ter več kot 450 nevladnih organizacij, za katere je konferenca predstavljala odlično priložnost za predstavitev svojih idej in opozoritev na morebitne kršitve.

Zasedanja na konferenci so obravnavala različna vprašanja človekove dimenzije, posebna pozornost je bila posvečena problematiki strpnosti in nediskriminacije, položaju Romov ter področjem, temeljnim za delovanje OVSE.

Na konferenci je aktivno sodelovala tudi Slovenija, ki je v imenu EU podala izjavo o stanju in priporočilih za nadaljnje delovanje OVSE na področju človekovih pravic in humanitarnih zadev. Prav tako pa so naši predstavniki postavili nacionalno izjavo glede vprašanja izboljšanja situacije Romov in nasploh o narodnostnih manjšinah.

Foto: OVSE, Curtis Buden

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.