Sodeč po novi, danes objavljeni raziskavi Eurobarometer se je pozitivno dojemanje Evropske unije pri državljanih in državljankah močno okrepilo na vseh področjih, kar so najboljši rezultati od junija 2014. Zaupanje v EU je na najvišji ravni po letu 2014 in je še vedno višje od zaupanja v nacionalno vlado ali parlament.Zaupanje v EU se je povečalo v 20 državah članicah. Večina Evropejcev in Evropejk je optimistična glede prihodnosti EU (61 %, +3 odstotne točke) in le 34 % vprašanih (–3 odstotne točke) je pesimističnih. 55 % Evropejcev in Evropejk je navedlo, da so zadovoljni z delovanjem demokracije v EU, kar je najvišja raven od jeseni 2004 (+5 odstotnih točk od jeseni 2018, +11 odstotnih točk od pomladi 2014),medtem ko se je število „nezadovoljnih“ zmanjšalo za pet odstotnih točk na 36 %. Večina Evropejcev in Evropejk (56%) meni še, da „njihov glas v EU šteje“.

Podpora ekonomski in monetarni uniji ter evru je dosegla novo rekordno visoko raven, saj v evrskem območju več kot tri četrtine vprašanih (76 %) podpira enotno valuto EU. V celotni EU je delež vprašanih, ki podpira evro, stabilen in znaša 62 %. V vseh 28 državah članicah se več kot polovica vprašanih čuti državljane oz. državljanke EU. Po vsej EU je takega mnenja 73 %.  Kljub očitnemu zmanjšanju (–6 odstotnih točk od jeseni 2018) ostaja priseljevanje glavni vzrok zaskrbljenosti na ravni EU, saj ga omenja 34 % vprašanih. Podnebne spremembe so po izrazitem povečanju (+6 odstotnih točk od jeseni 2018) zdaj drugi najpomembnejši vzrok zaskrbljenosti.

Evropski uniji zaupa 45% Slovencev ali 8% več od lanske meritve in odstotek nad evropskim povprečjem. Polovica vprašanih EU ne zaupa, kar je 6% manj kot lani, a še vedno nad evropskim povprečjem (46%). Nacionalni vladi zaupa 35% vprašanih, parlamentu pa 31%. Evropsko unijo kot pozitivno dojema 44% Slovencev, kar je v primerjavi z lansko jesenjo 6% več. Za Slovence sta največji pridobitvi EU svoboda gibanja (89%) in evro (88%), oboje nad evropskim povprečjem. Več kot polovica vprašanih Slovencev med največjimi izzivi za EU vidi priseljevanje (53%), kar je precej več od evropskega povprečja (34%), terorizem (20%, EU28 – 18%) in podnebne spremembe (17%, EU28%). Kot daleč največji izziv na nacionalni ravni izpostavljajo zdravje in socialno varnost (47%, EU28  – 21%).

Standardna raziskava Eurobarometer, izvedena spomladi 2019 (EB 91), je potekala v obliki osebnih intervjujev med 7. junijem in 1. julijem 2019 v 28 državah članicah EU in državah kandidatkah. V državah članicah EU-28 je bilo med 7. in 25. junijem 2019 opravljenih 27 464 intervjujev.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.