Zadnja prednostna naloga evropskega programa Mladi v akciji v letošnjem letu so »globalne in okoljske spremembe«. Program nudi finančno podporo za evropske in mednarodne projekte z namenom spodbuditi mladinsko delo in neformalno učenje pri mladih med 13. in 30. letom starosti.
V splošnem morajo prijavljeni projekti vključevati naslednje tematike: evropsko državljanstvo, udejstvovanje/participacija mladih, kulturna raznolikost, vključevanje mladih z manj priložnostmi, kot rečeno pa je trenutna dodatna prednostna nalogo bolj okoljsko naravnana.
Kot lahko preberemo v oktobrski številki EU novic za mlade, ki je dostopna tudi na spletu na naslovuhttp://www.eurodesk.si/fileadmin/user_upload/doc/NOVICE_dokumenti/mesecne_novice_2012/novice-004-12.pdf , želijo spodbuditi snovanje projektov, ki bi prispevali k večanju okoljske ozaveščenosti mladih, spodbujali njihovo aktivno vključevanje pri reševanju globalnih in lokalnih okoljskih problemov ter pokazali smernice za trajnostno naravnan način življenja.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.