V Vitalu Mestinje d.o.o, podjetju članu skupine Pivovarna Laško, katerega osnovna dejavnost je predelava sadja in polnjenje sadnih sokov, nektarjev, sirupov, sadnih pijač, in ledenih čajev pod blagovno znamko Frupi, je prišlo na podlagi odločitve 96,92% kapitala do spremembe v vodstvu. Dosedanjega direktorja Zvonka Murglja bo zamenjala dolgoletna sodelavka in od leta 2002 tudi namestnica direktorja, Mira Močnik.
Mira Močnik je pravnica in diplomirana ekonomistka. V Vitalu je zaposlena od leta 1989. Najprej je opravljala naloge vodje splošno kadrovskega sektorja. Od leta 1998 pa je bila vodja trženja in splošnega sektorja. Nova direktorica je bila imenovana za mandatno obdobje petih let.
Lastniki so se odločili za zamenjavo, da bi se lahko dosedanji direktor Vitala Mestinje Zvonko Murgelj v celoti posvetil vodenju družbe Radenska. Vital Mestinje d.o.o. posluje uspešno in lastniki pričakujejo, da bo tudi leto 2010 zaključil s spodbudnimi poslovnimi rezultati.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.