Evropska komisija v novi študiji ugotavlja, da se kulturni in ustvarjalni sektor v Evropi še naprej soočata s težavami pri najemanju posojil ali lastniškem financiranju, medtem ko pa program EU Ustvarjalna Evropa sektor uspešno podpira.

Pogoste ovire za mala in srednje velika podjetja (MSP) so težave pri oceni vrednosti neopredmetenih sredstev ter pomanjkljivi podatki o preteklem poslovanju ali slabe možnosti razširitve. Te ovire so jim med letoma 2014 in 2020 onemogočile dostop do 8–13 milijard evrov. Po drugi strani pa kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju koristi podpora EU. Iz programa Ustvarjalna Evropa je v obdobju 2014–2020 na voljo 1,46 milijarde evrov za MSP-je, ki imajo težave pri dostopu do financiranja. Podjetja zlasti cenijo vzpostavitev jamstvenega instrumenta za kulturne in ustvarjalne sektorjeleta 2016, ki naj bi spodbudil za približno 1 milijardo evrov posojil za podjetja in druge organizacije v sektorju. Do zdaj je podporo za več kot 600 projektov prejelo že 800 MSP-jev iz 12 držav. Študija priporoča, da se v sklopu prihodnjega programa InvestEU izvajajo mešani finančni instrumenti in tehnična podpora. Te instrumente in jamstveno shemo bi lahko dopolnile naložbe poslovnih angelov in podjetij tveganega kapitala, vključno z lastniškim množičnim financiranjem. Kulturni in ustvarjalni sektor je z 8,5 milijoni delovnih mest tretji najpomembnejši vir zaposlovanja v EU, ki prispeva k 4,5 % njenega BDP-ja.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.