Evropska komisija ugotavlja, da so države EU v letu 2017 izgubile skupno 137 milijard evrov prihodkov iz davka na dodano vrednost (DDV). Skupna razlika med pričakovanimi prihodki iz DDV-ja in dejansko pobranim zneskom oziroma tako imenovana “vrzel pri pobiranju DDV-ja” se je nekoliko zmanjšala v primerjavi s prejšnjimi leti, vendar še vedno ostaja zelo velika.

Leta 2007 so največjo nacionalno vrzel pri pobiranju DDV-ja zabeležile Romunija (36 %), Grčija (34 %) in Litva (25 %), najmanjšo pa Švedska, Luksemburg inCiper, kjer je povprečno izpadel le 1 % prihodkov iz DDV-ja. V absolutnem smislu je največjo vrzel zabeležila Italija, in sicer okrog 33,5 milijarde evrov. Uspešnost držav članic pri pobiranju DDV-ja se še naprej zelo razlikuje. V 25 državah članicah se je vrzel zmanjšala, v treh pa povečala. Najuspešnejše države so bile Malta (–7 odstotnih točk), Poljska (–6) in Ciper (–4), sedem držav, med njimi Slovenija, pa je izkazalo solidne rezultate, saj so vrzel pri pobiranju DDV-ja zmanjšaleza več kot 2 odstotni točki.

Trend upadanja je opaziti že peto leto zapored, hitra ocena za leto 2018 pa kaže, da naj bi se vrzel pri pobiranju DDV-ja še naprej zmanjševala in padla pod 130 milijard evrov oziroma 10 % vrednosti skupne davčne obveznosti za DDV.

 

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.