Franc Žnidaršič, predsednik DSD: “Demokratična stranka dela predlaga posodobitev potniškega prometa, razvoj mreže primestnih vlakov in na podlagi konkurenčnih cen prepričati dnevne migrante, da uporabljajo železnico kot udoben, hiter in ekološki način transporta.”
Tina Hrastnik, Odnosi z javnostmi, Zares: “V Zares – socialno liberalni menimo, da je najboljša rešitev za povečanje števila prepeljanih potnikov na železnicah oz. uporabe železniškega javnega potniškega prometa uvedba integriranega javnega potniškega prometa, ki bo usklajen z voznimi redi cestnega potniškega prometa, ki bo imel enoten informacijski sitem in enoten sistem vozovnic.”
Sabina Žnidaršič Žagar, TRS: “Najprej je potrebno železniške proge zgraditi in obnoviti tiste, ki jih (že/še) imamo, da jih bodo ljudje lahko uporabljali; mislimo, da je zadnji ukrep o uvedbi enotne vozovnice eden od pravih.”
Dr. Patrick Vlačič, podpredsednik SD: “Obnoviti in modernizirati je treba železniško infrastrukturo in nadaljevati s projektom integriranega javnega potniškega prometa.”
Jarh Jožef, predsednik SED: “Predvsem je potrebno modernizirati železnice (večje hitrosti), prenesti tovor preko Slovenije kot tranzitne države na tire, decentralizirati državo in uravnotežiti gospodarski in kulturni razvoj, da bodo vsa večja središča imela dovolj delovnih mest in ne bo potrebe po potovanjih z avtom in da se ceni železniške vozovnice vključi ceno prevoza kolesa.”
Nataša Pelko, odnosi z javnostmi, Lista Zorana Jankovića-Pozitivna Slovenija: “Modernizirati železnice in jih povezati z lokalnim javnim prevozom.”
Gibanje za Slovenijo: “Potrebno bi bilo uvesti hitre vlake po ugodni ceni.”
Olga Franca, podpredsednica SLS: “Izboljšati storitev, da bo železniška infrastruktura omogočala normalne hitrosti vlakov, povečati frekvence voženj in ob tem uskladiti urnike v obliki direktnih povezav iz enega konca države na drugega, brez čakalnih dob, hkrati pa zagotoviti konkurenčno ceno glede na cestni promet.”
Niko Abrahamsberg, DeSUS: “Železnice moramo posodobiti, hitri vlaki.”

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.