Tina Hrastnik, ZARES – socialno liberalni, Služba za odnose z javnostmi: “Namen Zakona o socialno varstvenih prejemkih je zmanjšanje tveganja revščine, smotrnejša razdelitev sredstev po kriteriju trajanja socialne ogroženosti, večja transparentnost porabe sredstev ter vzpostavitev preglednejšega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja s prenosom posameznih pravic v sistem socialnovarstvenih prejemkov, ki bo skupaj z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ureja postopek uveljavljanja pravic, zagotovil večjo učinkovitost in zmanjšanje možnosti zlorab pri dodeljevanju socialnih transferjev, pri čemer je jasno, da je zaradi kompleksnosti novega sistema in povezovanja ustreznih evidenc ter vzpostavitve informacijskega sistema potreben določen čas, da se tako izvajalci kot uporabniki privadijo na spremembo.”
Jarh Jožef, predsednik SED: “Zakon še zdaleč ni celovit, saj ni narejen na osnovi vseh relevantnih podatakov in sem zato v ta namen- pravične in potrebne razdelitve socialne pomoči za zagotavljanje dostojanstva vseh državljanov že večkrat predlagal OSEBNO SOCIALNO IZKAZNICO, ki bo vsakemu državljanu dajala-zagotavljala enake pravice do univerzalne socialne podpore, ki jamči tudi pravico do enakih možnosti dostopa vseh do zdravstvenih in izobraževalnih storitev.”
Niko Abrahamsberg, predsednik strateškega sveta DeSUS: “Upamo, da kdo ne bo ostal brez svoje pravice, učinkovitost bomo merili potem.”
Franc Žnidaršič, predsednik DSD – Demokratična stranka dela: “Demokratična stranka dela je do novega Zakona zadržana, saj se bojimo, da kratkoročno socialni centri niso pripravljeni na nalogo, ki jim je dodeljena, dolgoročno pa se bojimo, da bo zakon prinesel državljanom še več bede in obenem obremenil še otroke uporabnikov prejemkov.”
Helena Rupar, kandidatka SNS: “Dobra stran zakona je uvedba nekakšnega centralnega »registra« vseh prejemnikov in preverjanje dejanskega premoženjskega stanja upravičencev, kar bo preprečilo možnost zlorab, ne podpiramo pa vračanja varstvenih dodatkov s strani dedičev pokojnikov, kako bo učinkovit bo zakon, pa bo pokazal čas.”
Gregor Košir, služba za odnose z javnostmi, SLS: “Ob začetku izvajanja Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki mu je SLS sicer nasprotovala, bo sledil velik šok, najprej zaradi nepripravljenosti Centrov za socialno delo za izvajanje takšnih zakonskih sprememb, sledil pa bo še šok ljudi, ki bodo izgubljali tako državne pokojnine, kot tudi socialne prejemke, dodatke, zaradi sistema upoštevanja premoženja.”

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.