konferencaNa današnji dan se bo s tako imenovanim forumom bolonjske politike zaključila konferenca evropskih ministrov za visoko šolstvo na Dunaju in v Budimpešti. Sodelovali so tudi slovenski predstavniki visokega šolstva, ki na konferenci nastopajo pod vodstvom državnega sekretarja na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, dr. Józsefa Györkösa.

Mnenje vodilnega v delegaciji je, da so teme za konferenco dobro izbrane, vendar so preširoko zastavljene. Povedal je, da se v svojih nastopih in srečanjih s predstavniki drugih držav usmerja na izmenjavo stališč do petih področjih, ki so statusna vprašanja glede visokošolskih institucij in zaposlenih, struktura študija, kvalifikacije in zaposljivost, financiranje ter priznavanje v tujini pridobljenega izobraževanja.

Dr. Györkös ocenjuje, da je z javno razpravo, kot je le-ta izvedena v Sloveniji, tako študentom kot ključnim visokošolskim partnerjem omogočeno sodelovanje pri izvedbi reformnih ukrepov na vseh zgoraj zapisanih področjih. Sekretar je predstavil tudi izvajanje bolonjskega procesa na Finskem, Češkem in v Švici. Finska poskuša z združevanjem razpršenih univerz pridobiti na odličnosti in privabiti še večje število tujih študentov. Češka ima, tako kot Slovenija, težave pri prevedbi nazivov pri delodajalcih. Švica pa ima zelo dodelan sistem visokošolskih programov, ki le-te izvajajo skupaj z gospodarskimi družbami, kar omogoča pridobivanje praktičnega znanja.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.