Predlagana direktiva Evropske Unije proti diskriminaciji pokriva pravice invalidov v Evropi, vendar si invalidi želijo poseben zakon, ki bi pravice še natančneje urejal. Tako so na to željo opozorili z različnimi peticijami. Nekatere izmed njih je Evropski parlament konec aprila že obravnaval. Peticije v zvezi s težavami invalidov so že bile postavljene na dnevni red, s čem je bil narejen prvi korak k morebitnemu zakonu EU o invalidih.

Peticije, ki so bile naslovljene na Evropski parlament, kažejo na resnično stisko invalidov v Evropi, ki se še vedno soočajo z diskriminacijo. Izpostavljene so bile teme kot so na primer, da zavarovalnica ni želela izplačati odškodnine invalidu, avtistični deček je bil izključen iz šole, javni avtobusi nimajo pripomočkov za invalide. Mnogi vidijo rešitev zapisanih problemov prav v zakonu, ki ga je v peticiji predlagal Evropski forum. Le-to je podprlo 1,3 milijone Evropejcev. Združenje invalidov pa je opozorilo, da predlagana direktiva, glede katere dogovarjanje še poteka, ne rešuje težav invalidov. Zaradi tega se je Odbor Evropskega parlamenta za peticije odločil, da bo pozval Svet EU, kjer so zbrane vse države, da kar najhitreje hitro prekine blokado direktive proti diskriminaciji.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.