Janez BohoričZ gospodom Janezom Bohoričem, prvim guvernerjem slovenskih Lions klubov, smo spregovorili nekaj besed o dobrodelnosti. Lionizem – ideja, za katero stoji dobrodelnost, pogovor z gospodom Bohoričem pa nam razkrije, da točno to idejo on in drugi člani živijo z veseljem.

Za vami je 20 let lionizma; kako bi lahko na kratko opisali, kaj je najbolj označilo vsa ta leta?
Predvsem zelo hitra rast in širjenje lionizma. V 20. letih smo uspeli iz enega kluba, ki ga je k nam zanesel takratni konzul v Avstriji, Borut Miklavčič, pralion, organizirati 53 klubov – od 26 zasenjakov, ki smo ustanovili prvi klub, je zdaj že skoraj 1500 članov, v 53. klubih – 53. bo ravno v petek oblikovan.

Torej, ta rast, dejstvo, da se je ta ideja humanitarnosti in utrjevanja prijateljstva med narodi tako dobro prijela, sta znak, da smo se razvoja lionizma pri nas prav lotili. In, da je geslo We serve – pomagamo postalo notranja potreba vseh članov. Organizacija nosi ime Lions, ki ni le množinska oblika za samostalnik lev temveč tudi kratica Liberty, Intelligence, Our Nations Safety (svoboda, inteligenca, varnost naših narodov, op.p.) – kar pa daje tudi vpogled v vsebino delovanja te organizacije, ki ima zelo oster, zahteven, neizposen etični kodeks, ki se ga tisti, ki delujemo v tej organizaciji, tudi držimo.

Dejali ste, da je najlepše to, da daješ, ne prejemaš. Je to tisti motiv, ki vodi Lionse?
Absolutno. Ljudje, ki to potrebo nosijo v sebi in imajo hkrati srečo v življenju, da lahko dajejo, ko enkrat spoznajo, kako lepo je dajati, se tej potrebi nikdar več ne izneverijo.
Kaže, da glasba rada hodi z roko v roki z dobrodelnostjo. Od tod ideja dobrodelnega koncerta?
Veste, glasba in dobrodelnost – oboje je stvar srca. Zato tako radi hodita skupaj.

Hvala za pogovor!


Lucija Kac

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.