Ciril Globočnik, neodvisni kandidat za župana Radovljice. Rad prisluhne drugim, upošteva njihova mnenja in trdno verjame, da se lahko ob ustreznem sodelovanju naredi veliko dobrega. Politike sicer ni navajen, a verjetno je ravno to tisto, kar daje dodatni zagon in morebiti vzgon za nov način sodelovanja med vsemi, ki želijo kakorkoli sodelovati in prispevati za skupno dobro.
ciril-globocnik-3

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Kandidatura temelji na resnem in odgovornem premisleku o možnem prispevku pri soustvarjanju naše skupne prihodnosti. Podpora prijateljev, znancev in sodelavcev, ki jim moj način dela in predanost delu nista tuja, pa mi je to odločitev zelo olajšala.

Kakšen se vam zdi svet politike, v katero vstopate prvič?

Res vstopam prvič. Nikoli nisem bil član nobene politične stranke in se na političnem parketu tudi nisem udejstvoval. Svet politike, ki ga sedaj osebno izkušam, je mnogokrat groba, neodgovorna in nepremišljena igra
besed, katere pač ne podpiram in sam tako ne ravnam. Vem, da ogromno ljudi veliko in dobro dela, čeprav nimajo enakih izhodišč. Med nami so strokovnjaki različnih znanj, potrebno jih je povezati. Mislim, da v tem
trenutku druge poti ni.

Športniki ste v osnovi tekmovalni – se vam zdi ta lastnost prednost za življenje med politiki, ki – tako se zdi – nenehno tekmujejo, sami s seboj, eden proti drugemu, celo eden proti vsem – brez sramu in dlake na jeziku?

Absolutno je šport v tridesetih letih na meni pustil pečat tekmovalnosti, vztrajnosti in inovativnosti ter zahteval veliko različnih znanj, negovanja odnosov v dobrih in slabih trenutkih in seveda trdega dela. Vedno sem si postavljal visoke cilje in verjel vanje, zato sem bil tako timsko kot tudi osebno uspešen.

Zdaj že nekaj časa okušate bitke za podporo volivcev. Vas je vmes že kdaj prijelo, da bi odnehali?

Tisti, ki me poznajo, vedo, da me ne ustavi vsaka motnja in da ne odneham kar tako.

Pred časom ste rekli, da vas stik z ljudmi bogati – česa imate torej danes več?

V življenju mi je bilo dano spoznati ogromno ljudi z različnih področij, tako doma kot tudi v tujini. Zaradi odgovornega in korektnega sodelovanja mi je pot do njih vedno odprta. Tudi to me bogati.

Sestavili ste spodobno listo kandidatov za občinski svet – katere so osnovne prednosti vaše liste, vaših ljudi?

Uspelo mi je sestaviti listo, na kateri so zastopani ljudje iz vseh dvanajstih krajevnih skupnosti. To so mladi z naprednimi idejami, starejši z veliko izkušnjami, so ljudje različnih poklicev. Vsi so neobremenjeni s politiko, njihova pripravljenost za angažiranje v občinskem prostoru je velika. Spoštovali bodo različnost mnenj, ki bodo temeljila na strokovnih argumentih.
ciril-globocnik-majda-sirca
Pa se dotakniva še programa, ki vas bo spremljal cel mandat. Kaj so glavni poudarki, cilji?

V trenutni gospodarski situaciji in, pošteno povedano, glede na omejene informacije o stanju na že sprejetih občinskih projektih, ki jih bo potrebno zaključiti, in zato tudi omejene informacije o možnih prostih denarnih sredstvih, menim, da kakršnekoli obljube in neosnovane napovedi niso primerne. Moje razmišljanje in nameravana ravnanja pa so razvidna iz poudarkov, prikazanih v mojem programu. Moram pa povedati, da je bilo v mesecu avgustu in septembru že opravljenih veliko srečanj z ljudmi, ki obvladajo svoja področja, zelo pozitivno razmišljajo in obenem živijo z obema nogama na realnih tleh. In ki so seveda pripravljeni sodelovati pri izvedbi načrtov.

Navajate ključna področja življenja; pa pojdiva po vrsti – zdravo gospodarstvo je pogoj za dobre načrte. Se strinjate?

Zato je tudi izpostavljeno na prvem mestu. Funkcioniranje ostalih dejavnosti je pogojeno z uspešnostjo gospodarstva. Ljudje, ki se s tem ukvarjajo, bodo ključni element prihodnosti. Ni in ne bo jim lahko.

Stanje nezaposlenosti v občini Radovljica (trenutno preko 600 ljudi) je izredno pereča tema. Osebno menim, da je program javnih del, tudi zaradi politike države, preveč okoren. Menim, da je ljudem, ki nimajo službe, potrebno ponuditi delo tudi preko javnih del. Pa dosledno preverjati upravičenost socialnih transferov, le- ti naj pridejo do tistih, ki res nimajo drugih lastnih možnosti.

Če izhajam iz prejšnjega vprašanja, je prihodnost v veliki meri odvisna od energije zdravih ljudi. Drži?

Primarna skrb za zdravje je na nas samih. Zato preživljajmo prosti čas v naravi, bodimo aktivni tako fizično kot tudi umsko, možnosti za to so v naši občini že sedaj velike. Kako nujne so dobre zdravstvene službe, pa nam običajno postane jasno šele, ko jih potrebujemo.

Kakšna je po vašem mnenju kvaliteta okolja?

Mislim, da pogoji bivanja v naši občini omogočajo visoko kvaliteto življenja, za vsakega posameznika pa to pomeni nekaj drugega. Z upoštevanjem te raznolikosti interesov pa pridemo tudi do programskih načrtov. Čas je za nadgradnjo obstoječega stanja z manjšimi vložki v stvari in večjimi vložki v programe. Vsem izgrajenim objektom bodo življenje vdihnili ljudje, ki bodo v njih našli možnost uresničitve svojih zanimanj. Drugače njihova izgradnja ni bila upravičena in imamo druge vrste problem.
ciril-globocnik-2

V občini Radovljica imamo na področju tradicije in kulturne dediščine kaj pokazati. Kako bi ji vi odpirali vrata? Se strinjate, da samozadostnost nikoli ni prava pot?

Tekmovalnost je vedno dobrodošla in jo bom tudi vzpodbujal. Z občinskim centrom kulture bodo tako profesionalni kot tudi amaterski akterji izzvani k še večji aktivnosti. Predvsem tisti v krajevnih skupnostih, ki
so sicer danes prepoznani le v ožjem lokalnem okolju in nimajo priložnosti, da se predstavijo širše.

Za konec skočiva še v vaše vode – šport. Vaš prispevek k razvoju športa v občini in državi je jasen. Je še veliko odprtih možnosti?

V polni meri se zavedam pomembnosti športa v življenju. Imamo pogoje, imamo organizirana društva. Vključevanje otrok in mladostnikov v različne športe se mi zdi nujno. Današnji tempo življenja mlajše
generacije postavlja pred preizkušnje tako imenovanega sodobnega življenja. Vse niso dobre in starši smo zaskrbljeni, ko razmišljamo o prihodnosti naših otrok. Toliko kot bo naša aktivna generacija v programskem in družinskem smislu podpirala mlajšo generacijo, toliko podpore lahko tudi mi in prihodnje generacije pričakujemo od njih.

Je program nastajal kot kritika dosedanjih oblasti?

Ne, program je nastajal izključno kot razmišljanje o možnih izboljšavah in nadgradnji dosedanjega dela v občini.

Prisegate na dialog, strpnost in spoštovanje – se vam zdi to v politiki sploh mogoče?

Mora postati mogoče. Verjamem v moč dialoga, v nujnost medgeneracijskega sodelovanja, zahtevam spoštovanje sogovornikov. Enako pričakujem tudi od mojih morebitnih bodočih sodelavcev.

Irena Mraz, oktober 2010

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.