Društvo Glasbeni Forum 13. septembra ob 18. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma pripravlja prvi slovenski glasbeni kongres. Kot so po poročanju spletne strani glasbene-novice.si zapisali v sporočilu za javnost, se naj bi organizatorji za ta kongres odločili, ker želijo javno predstaviti svoja stališča o stanju slovenske glasbe v medijskem prostoru.

Tako želijo zbrati vse slovenske glasbenike, ne glede na žanr, da bodo skupaj razpravljali in opozarjali na vprašljivo prihodnost, ki je po njihovem mnenju ogrožena tudi zaradi novega zakona o medijih. Kongres tako ne bo namenjen politiziranju, temveč temu, da pred javnostjo glasno povedo svoje tri zahteve, ki jih podajamo v nadaljevanju, in sicer v takšni obliki kot so jo zapisali pri Društvu.

ZAHTEVA 1:

Najmanj 50 odstotkov vse predvajane glasbe v času med 6. in 20. uro vsakega radijskega ali televizijskega programa mora zasedati slovenska glasba oz. avtorska glasbena produkcija slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev.

Člen, ki ga predvideva novi zakon o medijih, se namreč glasi takole:

Delež slovenske glasbe v radijskih in televizijskih programih

70. člen

(1) Najmanj 15 odstotkov vse predvajane glasbe v času med 6. in 20. uro vsakega radijskega
ali televizijskega programa mora biti slovenska glasba oziroma glasbena produkcija
slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev.

ZAHTEVA 2:

Želimo brezpogojno zaščito za avtorsko pravico in sorodne pravice. Iz predloga novega zakona je namreč izvržen člen, ki zavezuje medije (radije, televizije), da morajo ob vpisu v razvid medijev predložiti tudi pogodbe, ki jih imajo sklenjene s kolektivnimi organizacijami (avtorsko in njej sorodne pravice morajo po zakonu namreč ščititi kolektivne organizacije).

TRENUTNO VELJAVNI ZAKON O MEDIJIH PRAVI:

12. člen

(3) Predlogu za vpis v razvid morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev iz 10. člena tega zakona, dokazilo o vpisu v sodni register, temeljni pravni akt izdajatelja, ki je v skladu s tem zakonom, ter programska zasnova, ki je v skladu s tem zakonom. Izdajatelj radijskega ali televizijskega programa mora pred začetkom oddajanja priložiti kopije pogodb, sklenjenih s kolektivnimi organizacijami za varstvo avtorske in sorodnih pravic na delih, ki se bodo radiodifuzno izvajala na njegovem programu.

NOVI PREDLOG ZAKONA O MEDIJIH PA TEGA TRETJEGA POMEMBNEGA ODSTAVKA NE VSEBUJE:

Razvid medijev

19. člen

(1) Izdajatelj mora najkasneje v roku 15 dni po začetku izdajanja medija priglasiti medij pri pristojnem ministrstvu zaradi vpisa v razvid medijev (v nadaljevanju: razvid).
(2) V predlogu za vpis v razvid je treba navesti:
– ime medija
– ime ali firmo in sedež oziroma stalno prebivališče izdajatelja;
– odgovorno osebo izdajatelja, kadar je izdajatelj pravna oseba;
– zvrst in časovni interval razširjanja medija;
– ime in priimek odgovornega urednika;
– sedež uredništva oziroma odgovornega urednika;
– način in predvideno območje razširjanja medijskih vsebin;
– jezik razširjanja medijskih vsebin;
– vire in način financiranja;
– podatke o vseh lastnikih medija in z njim povezanih osebah.
(3) Predlogu za vpis v razvid mora biti priložen temeljni pravni akt izdajatelja, ki je v skladu s tem zakonom, vsebinska zasnova medija, ki je v skladu s tem zakonom, in uredniški statut, ki je v skladu s tem zakonom.
(4) Izdajatelj ne more priglasiti medija, katerega ime je enako imenu medija, ki je že vpisan v razvid.

ZAHTEVA 3:

RTV SLO naj v svojo programsko shemo nemudoma vrne oddaje, ki spodbujajo razvoj in kvaliteto slovenske glasbene produkcije. Zahtevamo oddaje, ki vsebujejo mlado aktualno produkcijo, žive koncerte (ne glede na žanr), produkcijo videospotov, urbano popularno in rock glasbo, alternativne glasbene žanre, domačo klasično glasbo, slovenski jazz, zabavno in narodno-zabavno glasbo in druge zvrsti, ki niso zastopani v komercialno usmerjenih medijih. RTV SLO naj zopet vzpostavi objektivni vpogled v žanrsko pestrost domače glasbene produkcije.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.