Danes se je na Koroškem mudil minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, dr. Henrik Gjerkeš. Skupaj z državnim sekretarjem, dr. Andrejem Horvatom, se je srečal s koroškimi župani ter drugimi predstavniki, pomembnimi za razvoj regije. Kot je ob srečanju povedal minister, je bil glavni namen današnjih pogovorov odprtje teritorialno-razvojnega dialoga med vlado oziroma ministrstvi ter Koroško.

Ob tej priložnosti je Gjerkeš tudi odgovoril na pobude Korošcev, po katerih bi se sprejel interventni zakon za omenjeno regijo, ob čemer je poudaril, da v tej gospodarski situaciji v tem ne vidi rešitve, temveč bo treba rešitev iskati na primer v novem sistemskem zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Predlog tega zakona je trenutno v usklajevalni fazi, septembra pa naj bi bil vložen v parlamentarno proceduro, nato pa minister pričakuje njegovo sprejetje do konca tega leta. Ob tem je Gjerkeš še predlagal, da se vsi glavni akterji že v tem trenutku obnašajo, kot da je ta zakon že sprejet in tako takoj začno pripravljati dogovor za razvoj Koroške.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, dr. Andrej Horvat, je na srečanju dejal, da je Koroška še daleč od negativne situacije v Pomurju, pri čemer pa je današnji sestanek dobra izhodna točka za reševanje že nastale situacije v tej regiji. Ob tem je še izpostavil svoje prepričanje, da so vsi sodelujoči na dobri poti, iz česar se bodo kmalu rodili tudi pozitivni rezultati za Koroško.

Kljub vsemu povedanemu pa je Gjerkeš dodal, da bodo v prihodnjih mesecih spremljali gibanje brezposelnosti na Koroškem, pri čemer se bo pokazalo, ali pridejo v poštev določbe, po katerih so opredeljena območja z visoko stopnjo brezposelnosti. Če bo brezposelnost res poskočila čez kritično mejo 17. odstotkov bo vlada tudi na Koroškem pomagala s proračunskimi sredstvi za začetne investicije v podjetjih ter pripravo projektov v regiji.

Do konca srečanja so sogovorniki tako prišli do nekaterih sklepov, ki se tičejo situacije koroške regije v tem trenutku. Tako je prvi dogovor, da bodo že pred sprejetjem prej omenjenega zakona pristopili k sestavi dogovora za razvoj Koroške, pri čemer bodo pripravili obvezujoči izvedbeni dokument, temelječ na Regionalnem razvojnem programu. Naslednji sklep je bil, da se posredujejo konkretne pobude Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo rešitev pridobila od resornih ministrstev ter razširitev pristojnosti Medresorske komisije vlade RS za usklajevanje ukrepov razvojne podpore v Pomurju in Pokolpju na problematiko Koroške. Zadnji dogovor, do katerega so prišli, pa se tiče zahteve Sveta koroške regije po interventnem zakonu, pri čemer so sklenili, da se rešitve koroških razvojnih težav iščejo v okviru instrumenta, za katerega bodo mnenja, da bo najhitreje dal pozitivne rezultate.

Minister je tudi že napovedal predvideni obisk vlade na Koroškem, do katerega naj bi prišlo 15. septembra 2010, pri čemer je dodal, da si bo prizadeval, da bi na obisk že prišli z določenimi rešitvami.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.