Da bi znatno zmanjšala izogibanje davkom v Evropi je Evropska komisija danes predlagala spremembe ključne zakonodaje EU o davkih od dohodkov pravnih oseb. Predlog bo odpravil vrzeli v direktivi o matičnih in odvisnih družbah, ki so jih nekatera podjetja uporabljala za izogibanje davkom. Podjetja tako ne bodo mogla več izkoriščati razlik v državah članicah EU v načinu obdavčitve plačil znotraj skupine istega podjetja, s čimer so se do zdaj lahko popolnoma izognila plačilu davkov.

Novi predlog posodablja določbo o preprečevanju zlorab in tako uvaja varovalko proti nepoštenim davčnim praksam. To bo zagotovilo obdavčenje na podlagi dejanskih gospodarskih dejavnosti. Druga pomembna novost je, da se hibridna posojila ne bodo več mogla uporabljati za oprostitev davkov. Po sedaj veljavni zakonodaji morajo države članice matičnim podjetjem odobriti davčno oprostitev za dividende, ki jih dobijo od hčerinskih podjetij v drugih državah članicah. V nekaterih primerih so se taka plačila uvrščala med povračila dolgov, za katera se lahko uveljavljajo davčne olajšave. Plačila hčerinskih podjetij matičnim podjetjem tako niso bila nikjer obdavčena. Po novem bo treba hibridno posojilo, za katero se lahko uveljavlja davčna olajšava v državi članici hčerinskega podjetja, obdavčiti v državi članici matičnega podjetja.

Direktiva o matičnih in odvisnih družbah je bila prvotno zasnovana z namenom, da podjetja iste skupine, ki poslujejo v različnih državah članicah, ne bi bila dvojno obdavčena. Vendar so nekatera podjetja izkoriščala določbe direktive in razlike med nacionalnimi davčnimi pravili, da so se v celoti izogibala plačilom davkov kjer koli v EU.

Države članice naj bi direktivo prenesle v svojo zakonodajo do konca naslednjega leta, današnji predlog pa je del lani predstavljenega akcijskega načrta proti izogibanju davkov.

vir: PEK

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.