ID-10029261Evropska komisija je včeraj predstavila dodatne ukrepe za podporo državam članicam pri preprečevanju nasilne radikalizacije, ki vodi v terorizem, ter boju proti njej. Predlagani ukrepi zajemajo sedem področij, na katerih bi sodelovanje na ravni EU lahko prineslo dodano vrednost:

• Boj proti teroristični propagandi in nezakonitemu sovražnemu govoru na spletu, zlasti sodelovanje z industrijo IT za zaustavitev širjenja nezakonitih vsebin, ki nagovarjajo k nasilju, ter krepitev kritičnega presojanja informacij med mladimi.

• Obravnava radikalizacije v zaporih: oblikovanje smernic za preprečevanje radikalizacije v zaporih ter ponovno vključevanju obsojencev v družbo.

• Spodbujanje vključujočega izobraževanja in skupnih vrednot EU: programi Erasmus+ za spodbujanje socialne vključenosti, skupnih evropskih vrednot in medkulturnega razumevanja.

• Spodbujanje vključujoče, odprte in odporne družbe ter vzpostavljanje stikov z mladimi: Komisija bo pripravila priročnik za pomoč pri zgodnjem odkrivanju radikalizacije med mladimi.

• Okrepitev mednarodnega sodelovanja: Evropska unija bo tretjim državam, ki se spopadajo s podobnimi izzivi, pomagala pri obravnavi radikalizacije z odzivi, ki so skladni s kazenskim pregonom in človekovimi pravicami.

• Okrepitev raziskav, zbiranja dokazov, spremljanja in mreženja: oblikovanje konkretnih orodij in analiz politik za boljše razumevanje procesa radikalizacije, ki jih lahko strokovnjaki na področju varnosti in oblikovalci politik iz držav članic takoj uporabijo.

• Osredotočanje na varnostno razsežnost: Države članice morajo povečati izmenjavo informacij, v celoti izkoristiti okvire varnostnega sodelovanja in informacijska orodja ter okrepiti medsebojno povezanost informacijskih sistemov.

Evropska unija je po nedavnih terorističnih napadih v Evropi povečala izmenjavo informacij iz varnostnih, obmejnih in migracijskih podatkovnih zbirk ter okrepila vlogo Europola in Evropskega centra za boj proti terorizmu. Aprila 2015 je sprejela evropsko agendo za varnost, ki določa glavne ukrepe za zagotovitev učinkovitega odziva EU na terorizem in varnostne grožnje v EU v obdobju 2015–2020. Poleg tega je nadgradila mrežo EU za ozaveščanje o radikalizaciji in oktobra 2015 vzpostavila njen center odličnosti. Do zdaj naj bi se po ocenah več kot 4.000 državljanov EU pridružilo terorističnim organizacijam v državah, kjer potekajo spopadi, kot sta Sirija in Irak. Večina terorističnih osumljencev, vpletenih v nedavne teroristične napade v Evropi, je bila evropskih državljanov, ki so bili rojeni in so odrasli v evropski družbi.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.