Evropska komisija bo prijavila štiri nove evropske državljanske pobude: “Hitra, pravična in učinkovita rešitev za podnebne spremembe“, “Odprava oprostitve davka na letalsko gorivo v Evropi“, “Kohezijska politika za enakost regij in trajnost regionalnih kultur” ter “PRO-NUTRISCORE“. Ugotovila pa je tudi, da ne more prijaviti evropske državljanske pobude z naslovom “Ustavimo trgovino z izraelskimi naselbinami na ozemlju zasedene Palestine“, saj meni, da je pobuda zunaj pristojnosti Komisije in zato pravno nedopustna.

Cilj pobode “Hitra, pravična in učinkovita rešitev za podnebne spremembe” je uvedba naraščajoče cene za fosilna goriva, da bi se omejilo onesnaževanje,“zbrana sredstva (pa bi se) vsak mesec na pravičen način vrnila državljanom v obliki dividend”. Organizatorji navajajo, da “znanstveniki in ekonomisti soglašajo: določanje vse višjih cen za onesnaževanje in namenjanje izkupička gospodinjstvom deluje.”

Organizatorji pobude “Odprava oprostitve davka na letalsko gorivo v Evropi” pozivajo Komisijo, “naj državam članicam predlaga uvedbo davka na letalsko gorivo (kerozin)”, ker “letalski sektor uživa davčne ugodnosti, čeprav je eden od najhitreje rastočih virov emisij toplogrednih plinov.”

Organizatorji pobude “Kohezijska politika za enakost regij in trajnost regionalnih kultur” trdijo, da bi “kohezijska politika EU (…) morala posebno pozornost namenjati regijam, ki se po nacionalnih, etničnih, kulturnih, verskih ali jezikovnih značilnostih razlikujejo od okoliških regij.” Zato organizatorji Komisijo pozivajo, naj regijam zagotovi “enake možnosti dostopa do različnih skladov EU (…), da se s tem podpre razvoj Unije in ohrani njena kulturna raznolikost”.

Evropska državljanska pobuda “PRO-NUTRISCORE” poziva Evropsko komisijo, “naj uvede poenostavljeno označevanje na živilih (,Nutriscore‘), da bodo potrošnikom zagotovljene kakovostne informacije o hranilni vrednosti in da se zavaruje njihovo zdravje.” Cilji te pobude so: “uvesti lažje berljive in bolj razumljive oznake hranilne vrednosti (…); ukrepati v zvezi z vprašanji javnega zdravja s spodbujanjem proizvajalcev, da izboljšajo sestavo svojih proizvodov; (in) uskladiti informacije o hranilni vrednosti na evropski ravni z uvedbo enotnega uradnega sistema označevanja (…)”.

Komisija na tej stopnji postopka še ni preučila vsebine pobud, temveč zgolj njihovo pravno dopustnost. Če bodo organizatorji katere od štirih prijavljenih pobud v letu dni zbrali milijon izjav o podpori iz najmanj sedmih držav članic, bo Komisija tako pobudo analizirala in se nanjo odzvala v treh mesecih. Komisija se bo odločila, ali bo zahtevo, izraženo v posamezni državljanski pobudi, upoštevala ali ne, v obeh primerih pa bo morala svojo odločitev obrazložiti.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.