Poročilo Eurobarometra, ki ga je predstavila Evropska komisija, kaže, da Evropejce v povprečju bolj zanima znanost kot šport. Skoraj 80 % Evropejcev zanimajo znanstvena odkritja ter tehnološki razvoj, medtem ko je 65 % takšnih, ki jih zanima šport.

Evropejci so v raziskavi tudi povedali, da se zavedajo velikih prednosti, ki jih znanost in tehnologija prinašata, hkrati pa so izrazili strah pred tveganji, povezanimi z modernimi tehnologijami ter močjo, ki jo znanje prinaša znanstvenikom.

Raziskava je tudi pokazala, da imamo Evropejci dobro mnenje o učinku, ki ga ima udejstvovanje v znanosti na mlade, hkrati pa se je v raziskavi razkrilo, da bi vlade po mnenju javnosti morale storiti več za zanimanje mladih za to področje. Prav tako se je pokazalo prepričanje, da bi boljša zastopanost žensk med raziskovalci pomenila izboljšanje za potek raziskav.

Rezultate so dobili iz raziskave, ki je potekala v 32. evropskih državah, sodelovalo pa je 31.243 ljudi.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.