Vse države članice Evropske unije bodo od maja 2011 naprej zavezane k uporabi evropske podatkovne banke za medicinske pripomočke (Eudamed). Med te pripomočke spadajo na primer srčni spodbujevalniki, rentgenski aparati, umetni kolki, pa tudi izdelki, ki se uporabljajo dnevno, kot denimo brizgalke, pripomočki za teste krvi in podobno.

S temi pripomočki se že ta trenutek trguje na skupnem trgu EU, a podatki, ki so ključni za varnost, se še vedno zbirajo na nacionalni ravni. S to obvezo bodo torej vse države članice prisiljene uporabljati skupno podatkovno bazo, ki bo po besedah Evropske komisije predstavljala varnostno orodje za hiter dostop do podaktov, prav tako pa bo poenostavila pravila za proizvajalce in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov.

Ob tem je komisar John Dalli, odgovoren za zdravje in varstvo potrošnikov, dejal, da bo to orodje, ki bo povečalo varnost pacientov po vsej EU s tem, ko bo omogočalo hiter dostop nacionalnih oblasti do ključnih informacij glede varnosti posameznega pripomočka. Na primer, če bo nekje prišlo do napake pri posameznem uporabljenem pripomočku, bodo za to takoj izvedele tudi ostale članice in bo nadaljna uporaba »nepopolnih« elementov preprečena.

Eudamed bo tako povečal varnost in tržni nadzor, saj bodo lokalne avtoritete lahko hitro prišle do podatka o pripomočkih, ki se pojavljajo na evropskem trgu, in v skladu z ugotovitvami sprejele ustrezne ukrepe, med drugim na primer preklic naročila.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.