Evropska komisija je danes sporočila, katere postopke začenja oziroma nadaljuje proti določenim državam članicam zaradi kršitev evropske zakonodaje. Med temi kršitvami sta se znašli tudi dve slovenski, Evropska komisija tako Slovenijo in še šest drugih držav članic poziva, naj predložijo načrte upravljanja evropskih povodij in se uskladijo z zakonodajo EU.

Države članice bi omenjene načrte morale sprejeti že do 22. decembra 2009. V tem trenutku so tako na priporočilo evropskega komisarja za okolje, dr. Janeza Potočnika, države prejele obrazložena mnenja, v kolikor pa v dveh mesecih ne bodo posredovale zadovoljivega odgovora, lahko Komisija celotno zadevo predloži Sodišču EU.

Poleg zgoraj omenjene kršitve, je Evropska komisija Sloveniji ter še trem drugim državam članicam poslala tudi obrazloženo mnenje, v katerem zahteva, da posodobijo zakonodajo o kemikalijah ter jo uskladijo z direktivo o razvrščanju, označevanju ter pakiranju snovi ter zmesi.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.