Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostata se je število prebivalcev v EU v letu 2010 povečalo za 1,4 milijona prebivalcev, in sicer 0,5 milijona na račun rasti prebivalstva in 0,9 milijona na račun priseljevanja. 1. januarja 2010 je unija beležila 501,1 milijona prebivalcev, 1. januarja 2011 pa 502,5 milijona. Območje evra, ki šteje 17 članic, pa se je v enakem obdobju povečalo za milijon prebivalcev (iz 330,9 milijona na 331,9 milijona).

V letu 2010 je bilo v EU27 rojenih 5,4 milijona otrok, umrlo je 4,38 milijona ljudi. Največji prirast prebivalstva (kot razliko med številom rojstev in smrti) so beležile Irska, Ciper, Francija, Luxembourg in Združeno kraljestvo. Osem držav članic pa je lani beležilo negativno rast prebivalstva, in sicer Latvija, Bolgarija, Madžarska, Nemčija in Romunija.

Največji val priseljencev, ki so prispevali 60% k povečanju prebivalstva Unije, so beležili Luxembourg, Švedska, Malta, Italija in Belgija, medtem ko se je največ priseljencev izselilo iz Litve in Irske. V Sloveniji se je število prebivalcev v letu 2010 povečal za 3.200 ljudi. 1. januarja 2011 je Slovenija imela 2.050.200 prebivalcev.

Vir: PEK

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.