Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja – direktiva IPPC, ki jo je Evropska unija sprejela leta 1996, je za industrijski sektor ena od ključnih direktiv na področju okolja. Spodbuja uvajanje čistejših tehnologij in zahteva nenehno izboljševanje industrijskih postopkov in izdelkov, za Slovenijo pa je njeno uvajanje še precejšnja novost. O tem in marsičem smo se pogovarjali z dr. Jožetom Rothom iz Agencije za okolje.

Nedavno je potekala vseslovenska akcija čiščenja nepravilno odloženih odpadkov. Na kom, menite, visi največja odgovornost odlaganja odpadkov? Kdo je »kriv«, da je toliko divjih odlagališč?
Krivo je premilo kaznovanje tistih, ki odlagajo ‘na divje’. Odgovornost za zmanjšanje števila ‘divjih’ odlagališč je tako na vzgoji in ozaveščanju, kot tudi na kaznovanju.

Podpirate tovrstne akcije?
Da. Delujejo predvsem na nivoju ozaveščanja – tako o sistemskih pomanjkljivostih, kot tudi glede pomanjkanja vrednot v družbi.
V Sloveniji se izvaja nova direktiva IPPC. Kje je Slovenija v primerjavi z ostalo Evropo?
Slovenija je glede na rezultate študij implementacije, ki jo je izvedla Komisija oziroma so bile izvedene v okviru projekta v medregionalnem sodelovanju v programu Mediteran, na splošno dobro uvrščena. Naša implementacija je primerljiva s srednje razvitimi članicami EU in glede na to, da smo morali ob vstopu v EU začeti ‘iz nič’, ne zaostajamo veliko za najizkušenejšimi državami, ki imajo na tem področju že dolgo tradicijo izdajanja dovoljenj – kot so npr. Nemčija, Francija, Italija ….
Link do študije EU: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ippc_rev/library?l=/ippc_implementation/final_report&vm=compact&sb=Title
Link do študije MED-IPPC-NET:
http://medippcnet.eu/?q=node/89
Kaj bi svetovali državam, ki v EU šele vstopajo?
Da se dobro pripravijo predvsem v gospodarstvu in tudi na nivoju institucij, ki bodo izdajale dovoljenja. Gre za izrazito ‘tehnične’ direktive, ki zahtevajo primerno strokovno usposobljene uradnike, tako glede najboljših razpoložljivih tehnik in tehnologij, kot tudi glede vodenja upravnih postopkov in uporabe predpisov.
Kako slovenska podjetja sprejemamo te novosti?
Večina podjetij redno spremlja spremembe zakonodaje, referenčnih dokumentov o najboljših razpoložljivih tehnikah…. in se na njih ustrezno pripravlja – pomembno vlogo pri tem igrajo tudi gospodarska združenja v okviru Gospodarske zbornice.

roth2
dr. Jože Roth

Kakšne so prednosti in kakšne slabosti nove zakonodaje?
Prednosti so predvsem novosti glede Zaključkov BAT, ki bodo zagotovili poenotene kriterije glede mejnih emisijskih vrednosti in drugih pogojev v dovoljenjih vseh držav članic EU. Pomembna novost je tudi razširitev monitoringa iz zraka, vod, hrupa in odpadkov na spremljanje kakovosti tal in podtalnice na lokaciji največjih industrijskih naprav.
Slabosti, če lahko temu tako rečemo, so zelo kratki roki za prenos direktive 1-2 leti (7.1.2013, 7.1.2014), prav tako kratki so tudi roki za prenos in uskladitev z Zaključki BAT, ki jih bo sprejemala Komisija. To bo zahtevalo veliko naporov, tako na nivoju upravnega dela v Agenciji, kot na nivoju tehnoloških prilagajanj v industriji.
Lahko navedete kakšen primer dobre prakse?
Dobra praksa, ki jo opažamo na Agenciji je, da se je v zadnjih letih v industriji identificiralo veliko izpustov, tako, da se je zajemanje emisij tehnično uredilo v skladu s standardi – s tem pa se je dvignil tudi nivo izvajanja monitoringa in nadzora nad emisijami.
Prav tako opažamo, da se je inšpekcijski nadzor nad največjimi onesnaževalci zaostril tako po zaslugi IPPC dovoljenj, kot tudi po zaslugi javnosti, ki ta dovoljenja bere, spremlja.
Vaša stroka vas pravzaprav sili k sodelovanju z naravo. Kaj pa zasebno? Kaj vam pomeni narava?
Narava mi pomeni prostor za umiritev in sprostitev od vsakdanjega tempa, kjer se lažje zavem svoje povezanosti s planetom.
Radi hodite v hribe? Vas kaj moti priljubljenost nižje dostopnih vrhov in seveda posledično masovni obisk?
Da, če le uspem. Masovni obisk nižje dostopnih vrhov se mi zdi še vedno veliko boljši kot masovni obisk trgovskih centrov (BTCja, Supernove, Eurocity…).
Kako prenašate skrb do okolja na svoje otroke?
Z ločevanjem odpadkov v gospodinjstvu, s pogovori, vzgojo vrednot in odnosa do okolja, s skupno udeležbo na čistilnih akcijah, z zgledom na izletih v naravi…

Žana Leskovar

April 2012, 114. pogovor

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.