V četrtek, 5. januarja se je sestal Izvršni odbor Društva malih delničarjev Pivovarne Laško in obravnaval aktualne razmere v katerih so se znašle družbe Skupine Laško ter sprejel stališča, ki jih bodo njihovi predstavniki zastopali na bližnji skupščini delničarjev Pivovarne Laško. Izvršni odbor DMDPL je poudaril, da društvo malih delničarjev Pivovarne Laško, za razliko od ostalih podobnih slovenskih združenj, zastopa izključno interese malih delničarjev Pivovarne Laško. Strateški interes delničarjev Pivovarne Laško pa je dolgoročen in stabilen razvoj družb Skupine Laško ter s tem plemenitenje premoženja delničarjev Pivovarne Laško, ohranjanje delovnih mest zaposlenih ter ohranjanje ali krepitev tržnega položaja blagovnih znamk Skupine Laško.

Izvršni odbor DMDPL je sklenil, da bodo na skupščini delničarjev podprli predlagane sklepe, vključno s sklepom šeste točke dnevnega reda – soglasje za prodajo delnic Mercatorja. Prodaja delnic Mercatorja je ključnega pomena za obstoj in razvoj Skupine Laško. S prodajo delnic bi se namreč skupina razbremenila za več kot polovico preostalega dolga, kar bi ji omogočilo stabilno ter dobičkonosno poslovanje v prihodnje. Prodaja je, kot je znano, tudi pogoj bank upnic za reprogram drugih posojil. Po mnenju izvršnega odbora, zagovorniki neprodaje delnic Mercatorja ne ponujajo prav nobene alternativne ter poslovno sprejemljive rešitve. Niti za Skupino Laško, niti za banke in ne za Mercator. Politika, ki se je v zadnjih mesecih ponovno intenzivno vmešala v gospodarstvo ter poskušala na vse načine blokirati prodajo delnic, pa bi morala zagotoviti realen predlog rešitev nastalih gospodarskih razmer, ali pa prepustiti sprejemanje odločitev dejanskim lastnikom premoženja. S prodajo delnic Mercatorja bi v Slovenijo prišlo približno 800 milijonov Evrov svežega denarja. Drugih virov svežega kapitala ni in izvršni odbor sprašuje politike in vse, ki so se zadnje mesece vmešali v proces prodaje delnic Mercatorja, kdo in iz katerih virov bo zagotovil nujno potrebno dokapitalizacijo bank ter sprostitev posojilnega krča v državi.

Če v Sloveniji proizvajamo kakovostne izdelke po konkurenčnih cenah, kot se številni radi pohvalijo, je poslovno neupravičen tudi strah dobaviteljev Mercatorja, da izdelki ne bi našli mest na policah trgovin, še posebej garanciji potencialnega kupca delnic, da glede dobaviteljev ne bo sprememb vsaj še tri leta. Po mnenju izvršnega odbora bi morala biti večina dobaviteljev zadovoljna, da bodo dobili možnost plasmaja svojih kakovostnih proizvodov tudi na police Konzuma na Hrvaškem, v BIH in Srbiji, zato so v društvu mnenja, da tudi to nasprotovanje prodaji delnic Mercatorja nima poslovnih, ampak politične temelje.

V Sloveniji imajo kupci možnost izbirati med kakovostnimi in cenovno primerljivimi proizvodi domačih proizvajalcev v trgovinah več trgovskih mrež. Kot je splošno znano, se tržni delež Mercatorja na domačem tržišču v zadnjih letih zmanjšuje, na najpomembnejših tujih trgih pa je za slovenske izvoznike precej nepomemben. Nobenega resnega poslovnega indica ni, da se trend zmanjševanja tržnega deleža na domačem trgu ne bo nadaljeval tudi v prihodnje. Morda je tudi to dejstvo, ob prislovični neprijaznosti slovenskega okolja do tujih investicij, med najpomembnejšimi razlogi za tako majhno zanimanje strateških vlagateljev za nakup večinskega dela družbe Mercator. In to kljub formiranju prodajnega konzorcija in mednarodnim svetovalcem. Že primer prodaje srbske družbe Delta namreč kaže povsem drugačno sliko na mednarodnih trgih.

Izvršni odbor DMD Pivovarne Laško bo obravnaval tudi prevzemno ponudbo Mercatorja za Pivovarno Laško, ko bo potencialni ponudnik objavil prevzemne pogoje. Takrat bo s svojimi stališči in odločitvami seznanili male delničarje ter javnost in delničarjem predlagali sprejem ali zavrnitev ponudbe. Ob zagotovitvi dolgoročnega stabilnega razvoja družb Skupine Laško, ohranitvi delovnih mest in tržnega položaja blagovnih znamk Skupine Laško, pa bo moral potencialni prevzemnik pojasniti tudi postopke za pridobitev soglasja UVK, saj tovrstnega vertikalnega povezovanja med dobavitelji in trgovci v slovenski praksi še ni bilo. Ena od najpomembnejših informacij na podlagi katere bodo sprejemali stališče, pa bo tudi analiza možnih reakcij vseh ostalih trgovcev v Sloveniji in na tujih tržiščih v primeru Mercatorjevega prevzema Skupine Laško. Obstaja namreč realna nevarnost, da bi izdelki Skupine Laško v primeru prevzema ostali brez prostora na policah drugih trgovcev, kar bi v skrajnem primeru lahko pomenilo tudi propad družb Skupine Laško. Mercator je s približno 40 odstotnim deležem sicer res največji kupec proizvodov Skupine Laško, a na njegovih policah se proda manj kot četrtina letnih količin proizvodov skupine, ostalo pa kot veletrgovec proda drugim trgovskim mrežam in gostinstvu.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.