Podatki evropskega statističnega urada Eurostata kažejo, da je v bruto končni porabi energije v EU leta 2015 dosegel 16,7 %, kar je skoraj dvakrat več kot leta 2004, ko je znašal 8,5 %. Cilj EU je, da do leta 2020 doseže 20-odstotni delež. Največji delež energije iz obnovljivih virov ima Švedska (53,9 %), sledita Finska (39,3 %) in Latvija (37,6 %). Najmanjši delež imajo Luksemburg in Malta (5,0 %) ter Nizozemska (5,8 %). V Sloveniji je leta 2015 delež obnovljivih virov energije v bruto končni porabi energije znašal 22,0 %, medtem ko je leta 2004 znašal 16,1 %. Cilj Slovenije je, da do leta 2020 doseže 25-odstotni delež.

Celotno sporočilo: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7905983/8-14032017-BP-EN.pdf/af8b4671-fb2a-477b-b7cf-d9a28cb8beea

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.