Evropska komisija je včeraj objavila zeleno knjigo o prihodnosti sistemov promocije kmetijskih proizvodov Evropske unije in informiranja o njih. S tem se je začelo javno posvetovanje, ki bo komisiji pomagalo proučiti, kako oblikovati bolj ciljno usmerjeno in ambiciozno strategijo za prihodnost, ki bo potrošnikom – tako v EU kot izven nje – natančneje pojasnila kakovost, tradicije in dodano vrednost evropskih kmetijskih proizvodov in živil. Zelena knjiga je razdeljena na štiri poglavja – evropska dodana vrednost te politike; cilji in ukrepi uporabe na notranjem trgu EU, vključno z lokalnimi in regionalnimi trgi; cilji in ukrepi uporabe na svetovnih trgih; in širša vprašanja o vsebini in vodenju politike.

Zastavlja na primer tudi vprašanje o programih za več držav in o tem, kaj je mogoče storiti za spodbujanje programov z večjo evropsko razsežnostjo. Zelena knjiga vsebuje različne vidike in predloge, s katerimi želi Evropska komisija usmerjati razpravo in pridobiti odzive zainteresirane javnosti – potrošnikov, proizvajalcev, distributerjev in uradnih organov. Posvetovanje bo trajalo 30. septembra 2011. Na podlagi teh odzivov bo Evropska komisija naslednje leto oblikovala sporočilo, ki naj bi nato privedlo do zakonodajnih predlogov.

Vir: PEK

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.