Svet delavcev Pivovarne Laško je na današnji seji izvolil gospoda Bojana Cizeja za predstavnika delavcev v Nadzornem svetu Pivovarne Laško. Svet delavcev je v skladu s poslovnikom danes tudi odpoklical Bojana Košaka kot člana Nadzornega sveta Pivovarne Laško, saj mu je potekel mandat v svetu delavcev. Člani Sveta delavcev so tudi sklenili, da bodo svojega drugega predstavnika izvolili, ko bodo svoja manjkajoča predstavnika imenovali še predstavniki kapitala, oziroma lastniki družbe.
Kot so namreč ocenili člani Sveta delavcev, se je Skupina Pivovarna Laško znašla v razmerah, ki terjajo odgovorne odločitve lastnikov, ki bodo ključne za stabilno poslovanje skupine v prihodnje. Zato menijo, da mora razmerje med predstavniki kapitala in predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu ostati v korist kapitala, ki mora prevzeti svoj del odgovornosti. Sodelovanje dveh predstavnikov delavcev v nadzornem svetu bo smiselno šele, ko bodo tudi lastniki pokazali resnost in odgovornost do družbe Pivovarna Laško na način, da bodo oblikovali popolno sestavo Nadzornega sveta, v katerega bi morali izvoliti svoje najodgovornejše predstavnike. Svet delavcev se je pred dnevi na sestanku z upravo seznanil s trenutno situacijo skupine in podpira upravo pri njenih prizadevanjih ter pogajanjih z bankami za rešitev likvidnostne situacije.
Svet delavcev Pivovarne Laško lastnike družbe odločno poziva, da čim prej imenujejo še dva predstavnika v nadzorni svet Pivovarne Laško. Skupina Pivovarna Laško je eden najpomembnejših sistemov v Sloveniji, ki generira visoko dodano vrednost in denarni tok, obenem pa odvaja precejšnja sredstva v državni proračun iz naslova trošarin, DDV-ja in drugih dajatev. Skupina Laško vplača v proračun letno približno 100 mio EUR, samo obvladujoča družba Pivovarna Laško pa približno 50 mio EUR.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.