Evropska komisija je pred decembrskim Evropskim svetom pozvala Evropski parlament in države članice EU, naj utrdijo že dosežen velik napredek in sprejmejo preostale predloge za azilno reformo.

Celovit pristop EU k migracijam prinaša rezultate na vseh področjih: poglobljeno sodelovanje s partnerskimi državami, boljše varovanje zunanjih meja in učinkovitejša orodja za upravljanje migracij v EU. Delo je treba nadaljevati na operativni ravni, tako v EU kot zunaj nje, države članice in Evropski parlament pa bi morali hitro dokončati reformo azilnega sistema EU in zlasti sprejeti pet predlogov, v zvezi s katerimi je bil dosežen splošen politični dogovor, še pred volitvami v Evropski parlament naslednje leto.

EU in njene države so dosegle velik napredek pri preprečevanju nedovoljenih migracij in boju proti tihotapljenju z migranti. Po sprejetju izjave EU-Turčija se je število prihodov vzdolž vzhodnosredozemske poti zmanjšalo za 97 % in je še danes 90 % nižje kot na vrhuncu leta 2015. Nedovoljeni tokovi vzdolž osrednjesredozemske poti so se zmanjšali za 80 %. Za boljše sodelovanje pri vrnitvi in ponovnem sprejemu so bili leta 2016 s šestimi državami podpisani sporazumi o ponovnem sprejemu, njihovo skupno število pa se je povečalo na 23. Od leta 2015 je bilo v okviru programov EU preseljenih več kot 44.000 oseb, napreduje pa tudi boj proti tihotapskim mrežam. Za odpravo temeljnih vzrokov migracij je bilo mobiliziranih več kot 4 milijarde evrov v okviru skrbniškega sklada EU za Afriko, v okviru načrta za zunanje naložbe pa je bilo sprejetih 12 jamstev v vrednosti 800 milijonov evrov.

V zvezi z upravljanjem meja je Komisija septembra predlagala okrepitev Evropske agencije za mejno in obalno stražo s stalno enoto približno 10.000 mejnimi policisti. Številni sistemi za izmenjavo informacij se posodabljajo (ETIAS, VIS in SIS). Komisija meni, da je glede na izboljšano upravljanje zunanjih meja in upad števila prihodov zdaj čas za ukinitev začasnega nadzora na notranjih schengenskih mejah.

Velik napredek je bil storjen pri azilni reformi EU. 5 od 7 predlogov Komisije je pripravljenih za sprejetje: uredba o pogojih za azil, direktiva o pogojih za sprejem,uredba o Agenciji Evropske unije za azil, uredba Eurodac, uredbo o vzpostavitvi okvira Unije za preseli. Svet EU bi moral do konca leta sprejeti stališče glede uredbe o azilnem postopku in začeti pogajanja z Evropskim parlamentom, prav tako pa je treba določiti nadaljnje korake v zvezi z dublinsko uredbo, ki je ključen element azilnega sistema za prihodnost.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.