Sončne celice
Sončne celice
Projektna skupina PV Legal je skupina trinajstih nacionalnih združenj fotovoltaične industrije skupaj z Evropskim združenjem fotovoltaične industrije ter svetovalnim podjetje Eclareon. Projekt sofinancira tudi Evropska komisija v okviru Programa Inteligentna Energija Evropa.

Včeraj je konzorcij omenjenega projekta na spletu objavil največjo in najcelovitejšo podatkovno bazo s kvantitativnimi in kvalitativnimi podatki o projektnih postopkih in birokraciji, ki je povezana z gradnjo fotonapetostnih sistemov v dvanajstih evropskih državah. Razultati so se zbirali šest mesecev, cilj raziskave pa je bil opredelitev in analiza korakov in stroškov, ki se pojavljajo zaradi upravnih postopkih pri gradnji fotonapetostnih sistemov.

Tako podatkovna baza omogoča vsem zainteresiranim podrobno analizo situacije na posameznih trgih ter izpostavlja primere dobrih praks ter primere ozkih grl. V prihodnje bodo partnerji pri projektu zapisali priporočila ter jih naslovili na elektrodistributerje glavnih evropskih fotovoltaičnih trgov. Pripravili bodo svetovalne dokumente, nacionalne forume oziroma konference ter druge delavnice.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.