Tina Hrastnik, ZARES, Služba za odnose z javnostmi: »Ta zahteva se dejansko ne nanaša na bolonjsko reformo, pač pa gre za našo, slovensko prenovo študijskih programov; strinjamo se, da je kakovost zelo pomembna in je treba tudi v prihodnje nadaljevati s prizadevanji za krepitev kakovosti v visokem šolstvu ter študijske programe nenehno spremljati in po potrebi tudi spreminjati oz. izpopolnjevati.«

Helena Rupar, kandidatka SNS v Litiji: »Da, vendar sama ukinitev ne bo rešila še ničesar, saj je prej natančno treba vedeti kako naprej in predvsem tudi kaj to pomeni za generacije, ki so svoj študij zaključile v okviru bolonjske reforme, nikakor ne po svoji krivdi.«

Dr. Igor Lukšič, poslanec SD: »Bolonjska reforma je merila na to, da bo do leta 2010 EU boljša od ZDA na področju univerzitetnega študija. Bolonjska reforma ni dosegla tega cilja. Ambiciozni cilj ostaja, njegova realizacija pa je odvisna predvsem od moči in pripravljenosti univerz.

Mag. Franc Žnidaršič, Predsednik DSD-Demokratične stranke dela: »Demokratična stranka dela podpira ukinitev bolonjske reforme, saj je le ta razvrednotila znanje kot vrednoto samo po sebi in iz njega naredila le orodje kapitala in industrije, to pa je za znanost in znanje na sploh zelo slabo, saj je končni učinek ukinitev intelektualcev in “proizvodnja” kadrov z omejenim znanjem in popolnim pomanjkanjem splošne razgledanosti!«

Elena Pečarič, Stranka enakih možnosti: »Povsem podpiramo študente za ukinitev bolonske reforme, saj je nivo študija občutno padel in ni kritičnega mišljenja«

Jarh Jožef, predsednik stranke enakopravnih dežel SED, kandidat za poslanca na Listi NPS: »Ne podpiram Bolonjske reforme, ker ne garantira ta reforma nobenemu diplomantu zaposlitev, sem pa za sodelovanje pri takšni reformi, ki jo bodo študentje in učitelji spisali zato in tako , da bodo na koncu študija dobili diplomanti zaposlitev-delo in s tem pravico do polnokrvnega življenja«

Uroš Petohleb, generalni sekretar LDS: »Predstavljene zahteve študentov odpirajo smiselna vprašanja, o katerih mora steči dialog med univerzo oz. njenimi članicami, študenti in državo. Podpiramo vse tiste zahteve, ki gredo v smeri večje dostopnosti študija za vse, ki to želijo in zviševanja kvalitete izobraževalnih procesov.«

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.