Sabina Žnidaršič Žagar, TRS: »Da, v Stranki za trajnostni razvoj Slovenije smo prepričani, da je sistem solidarnostni edini pravi in družbeno vključujoč sistem.«

Marija Krnc Kogovšek, Gibanje za Slovenijo: »Plačevanje zdravstvenih storitev (pa tudi npr. kazni za prometne prekrške), bi morali biti do neke stopnje odvisni od višine osebnih prejemkov. In to ne zgolj od višine plače, ampak tudi od ostalih prejemkov (rente, obresti, dividende, …).«

Nataša Pelko, Lista Zorana Jankovića-Pozitivna Slovenija: »Pozitivna Slovenija namerava z zdravstveno reformo doseči pravičnejše in vzdržnejše razmere v javnem zdravstvu, ki je steber slovenskega zdravstva.«

Helena Rupar, kandidatka SNS v Litiji: »Da, ker sistem temelji na solidarnosti, bistvenih sprememb na tem področju pa se prav zaradi tega nikakor ne da uvajati hitro.«

Dr. Andreje Črnak Meglič, SD: »Eden izmed temeljnih postulatov socialne države je, da tisti, ki lahko, prispevajo več, zato, da so storitve dostopne tudi tistim, ki tega ne zmorejo, in prav je tako.«

Mag. Franc Žnidaršič, Predsednik DSD-Demokratične stranke dela: »V Demokratični stranki dela zagovarjamo medgeneracijsko in državljansko
solidarnost, zato se nam zdi pravilno, da tisti, ki več zaslužijo tudi več
prispevajo za zdravje skupnosti in posameznikov, ki v njej živijo.«

Tina Hrastnik, ZARES – socialno liberalni: »Skladno z načelom solidarnosti in socialne pravičnosti se prispevki za zdravstveno zavarovanje plačujejo v odvisnosti od višine dohodkov oziroma prejemkov zavarovanca, pri čemer bi z odpravo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegovo vključitvijo v obvezno zdravstveno zavarovanje zagotovili višjo raven solidarnosti sistema zdravstvenega zavarovanja.«

Jarh Jožef, predsednik stranke SED: »Še malo, pa bo tudi mrežna korupcija v zdravstvu naredila svojo dokončno asocialno razlikovanje in moraš danes za interventno zdravstveno storitev plačati privatnika, ki sedi v javni mafijski zdravstveni mreži kot pajek, zato da spelje reveža v svojo zdravstveno kletko, kjer ga oguli do kosti, kljub temu, da plačuješ dodatno zdravstveno zavarovanje.«

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.