Jarh Jožef, predsednik stranke enakopravnih dežel SED: “Poslanci so odgovorni v celoti izvajati program stranke NPS in ker v programu ni dokapitalizacija(mafije) mafijske banke NLB, seveda ne bodo in ne smejo poslanci izvajati politik v nasprotju z volilnim programom NPS.”
Janez Tomšič, podpredsednik SLS: “V SLS se bomo aktivno zavzeli, da dokapitalizacija NLB ne bo več potrebna z davkoplačevalskim denarjem, temveč da se čim hitreje poišče strateškega partnerja, ki bo s svojim vložkom omogočil nadaljnje normalno poslovanje banke, država pa bo ohranila zgolj 25% delež plus 1 delnico.”
Helena Rupar, kandidatka SNS v Litiji: “Slovenska nacionalna stranka ni povzročila sedanjega stanja NLB, je ni finančno izčrpala in ni podeljevala tajkunskih kreditov, zato naj NLB dokapitalizirajo tiste politične stranke in poslanci tistih strank, ki so za nastalo situacijo odgovorni.”
Niko Abrahamsberg, DeSUS: “Poslanci DeSUS-a bodo kupili delnice NLB, če bo cena poštena in ne tako kot v primeru NKBM.”
Vlado Čuš, predsednik Zelenih Slovenije: “S povrnjenim, nezakonito pridobljenim tajkunskim premoženjem državljanom in državljankam Slovenije ter dobički, ki se iz lesa, elektrike, bank in javnih razpisov sedaj prelivajo v privatne žepe, bomo sanirali NLB, ostalo pa namenili za pokojnine, štipendije, zaščito vodnih virov, nove zaposlitve in zdravstvo.”
Tina Hrastnik, Služba za odnose z javnostmi, ZARES – socialno liberalni: “Ne zagovarjamo dokapitalizacije NLB s proračunskimi sredstvi, ker so ta sredstva bolj potrebna za investiranje v zagon gospodarstva (večinski delež NLB je treba prodati in vitalne interese na tem področju zagotoviti z drugimi instrumenti, kupnino pa nameniti za okrepitev SID – razvojne banke in njeno transformacijo v Razvojno banko Slovenije).”
Bogdan Čepič, poslanec SD: “V SD predlagamo, da naj država sodeluje pri dokapitalizaciji NLB le, če bo to nujno potrebno, saj je naš prioritetni cilj, da pri dokapitalizaciji sodeluje zasebni sektor; ker so naši poslanci tudi davkoplačevalci, bodo pri dokapitalizaciji kot davkoplačevalci tudi sodelovali, seveda če bo dokapitalizacija z javnimi sredstvi neizogibna.
Niko Okorn, odnosi z javnostmi, SMS – ZELENI, Stranka mladih – zeleni Evrope: “SMS – ZELENI nasprotujemo novim dokapitalizacijam, saj menimo, da je potrebno denar vlagati v ljudi in gospodarstvo, ne pa v neposredne krivce za finančno škodo, ki so jo banke storile v preteklosti z odobravanjem bančno neprimernih odločitev pa naj osebno že enkrat odgovarjajo člani uprav in nadzornih svetov, svoja zasebna sredstva bi sami raje prispevali/donirali tja, kjer bodo res koristila.”

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.