Airbnb je izboljšal način predstavljanja ponudb ter pogoje poslovanja. Spremembe je uvedel na zahtevo Evropske komisije in organov EU za varstvo potrošnikov, da svoje storitve uskladi s potrošniškim pravom EU.

Po novem bodo uporabniki bodo pri iskanju nastanitve z izbranimi datumi na strani z rezultati iskanja videli končno ceno, vključno z vsemi obveznimi stroški in pristojbinami, kot so stroški storitve, stroški čiščenja in lokalne takse. Airbnb zdaj jasno razlikuje med tem, ali ponudbo za nastanitev oglašuje zasebni gostitelj ali podjetje. Poleg tega na svoji spletni strani zagotavlja lahko dostopno povezavo do platforme zaspletno reševanje sporov in tudi vse potrebne informacije v zvezi z reševanjem sporov. Airbnb je poleg navedenega spremenil svoje pogoje uporabe, ki zdaj jasno določajo, da lahko uporabniki vložijo tožbo zoper Airbnb pri sodišču države, v kateri imajo stalno prebivališče. Pogoji uporabe tudi spoštujejo osnovne zakonske pravice uporabnikov, da tožijo gostitelja v primeru osebne ali druge škode. Prav tako določajo, daAirbnb ne sme enostransko spreminjati pogojev poslovanja, ne da bi o tem vnaprej jasno obvestil uporabnike in ne da bi jim pri tem dal možnost odstopa od pogodbe.

Airbnb je obravnaval vse zahteve, ki so jih izrazili Evropska komisija in nacionalni organi za varstvo potrošnikom, da bi svoje prakse in pogoje poslovanja uskladil s potrošniškim pravom EU.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.