laško

Včeraj je nadzorni svet družbe Pivovarna Laško nadaljeval 31. redno sejo, ki jo je 26.4.2011 prekinil zaradi prispele odločbe Urada za varstvo konkurence RS (UVK) in z njo povezanih novih dejstev v postopku prodaje deleža družbe Mercator. Člani nadzornega sveta so se danes seznanili z omenjeno odločbo UVK, s tožbo zoper njo na vrhovnem sodišču RS in s predlogom za izdajo začasne odredbe, zaradi odprave odločbe UVK. Seznanil se je še z vsebino predloga Kapitalske družbe glede sklica skupščine delničarjev.
Nadzorni svet je obravnaval nova dejstva glede prodaje deleža v družbi Mercator in podprl upravo pri nadaljevanju postopkov prodaje. Družba Agrokor je podaljšala veljavnost ponudbe. Za predsednika nadzornega sveta je bil izvoljen dr. Vladimir Malenković. Skupščina delničarjev bo predvidoma v mesecu juniju.
Uprava Pivovarne Laško mora kot ključno dejstvo za finančno sanacijo družbe upoštevati, da v mesecu juniju zapade večina kratkoročnih posojil bank, ki jih brez dodatnega kapitala in doseženega dogovora z upnicami ne bo mogla poravnati.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.