Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je z Mednarodnim bralnim društvom leta 1966 razglasila 8. september za mednarodni dan pismenosti. Ob letošnjem 8. septembru je na svetu po podatkih organizacije 793 milijonov odraslih nepismenih. Med njimi je večina deklet in žensk, podatki pa še kažejo, da približno 67 milijonov šoloobveznih otrok v svetu ne more koristiti svoje pravice do osnovnošolskega izobraževanja.

V svetu bo na ta dan več dogodkov, tudi v Sloveniji. Bralno društvo Slovenije je tako ob tej priložnosti v Ljubljani pripravilo strokovni posvet o vlogi slikovnih sestavin pri sporazumevanju.

O pismenosti je potrebno govoriti. Pismenost je namreč človekova pravica, orodje osebne moči in sredstva za socialni in človeški razvoj ter pomembna za izkoreninjenje revščine, zmanjšanje umrljivosti otrok, omejevanje rasti prebivalstva, doseganje enakosti med spoloma in zagotavljanju trajnostnega razvoja, miru in demokracije.

Vir:

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/advocacy/international-literacy-day/

http://www.bralno-drustvo.si/

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.