Evropska komisija je začela javno posvetovanje o aktivnostih, ki bi jih lahko vključili v nov akcijski načrt na področju odpornosti proti mikrobom. Komisija namerava akcijski načrt sprejeti do letošnjega poletja. Posvetovanje vključuje vprašalnik za državne organe in za deležnike ter poseben vprašalnik za državljane. Potekalo bo do 24. aprila.
Odpornost proti mikrobom postaja vse bolj aktualen zdravstven izziv, ki je povezan z znatnimi družbenimi in gospodarskimi bremeni. Samo v EU letno beležimo 25.0000 smrti, povezanih z odpornostjo proti mikrobom, stroški zdravljenja in posledično izgube v produktivnosti pa letno znašajo več kot 1,5 milijarde evrov. Akcijski načrt bo stremel predvsem k novim inovativnim pristopom, hkrati pa se bodo nadaljevale vse tiste aktivnosti EU, ki so še vedno potrebne. Cilj posvetovanja je oceniti trenutni akcijski načrt ter pridobiti mnenja in predloge, kako ohraniti učinkovitost protimikrobnih snovi, kako okrepiti nadzor nad okužbami ter kako spodbuditi inovacije na področju novih oblik zdravljenja. Več informacij o tem, kako sodelovati, je na voljo tukaj, več o odpornosti proti mikrobom pa tukaj.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-160_en.htm

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.