Včeraj, 22. marca 2010, je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekala britansko – slovenska konferenca o strokovno utemeljenem komuniciranju z naslovom Komuniciranje o podnebnih spremembah in energetski prihodnosti: uporaba in zloraba dejstev. Vse prisotne na konferenci je nagovoril tudi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Pavel Gantar.

Dr. Gantar je med drugim povedal, da znanost sama sebi ni več namen, saj sooblikuje naša vsakodnevna življenja in je vse bolj v službi napredka. Pravi, da danes ni več dvoma, da je prihodnost v rokah odgovorne, na znanju temelječe družbe ter da sta tehnološka razvitost in inovativnost države nujen pogoj za doseganje strateških razvojnih ciljev, pospešene gospodarske rasti, ustvarjanja novih delovnih mest in s tem blaginje njenih prebivalcev.

Konferenca je potekala v okviru projekta Glas znanosti. Glavno poslanstvo projekta je spodbujanje odgovornega, argumentiranega in strokovno utemeljenega komuniciranja o družbeno pomembnih temah, kot so na primer okolje, energija in zdravje. Glavni namen konference pa je spodbuditi znanstvenike in strokovno javnost k aktivnemu vključevanju v medijske in druge aktualne javne razprave.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.