Znamka – slika v malem

Male poštne nalepke nam pričajo o zgodovini, znamenitostih ter pomembnih dogodkih, ki so se zgodili v državi, iz katere znamka prihaja. Je potiskan kos papirja, včasih celo najlepši del prejetega pisma oz. razglednice.

Zgodovina znamke
Že v antiki je sporočanje potekalo organizirano. Vladarjem so sporočila prenašali tekači in konjeniki. Ena izmed pomembnejših poštnih poti je potekala preko današnjega slovenskega ozemlja. Vodila je od Ogleja, Ljubljane, Celja do Ptuja in naprej proti vzhodu in jugu. Kasneje so pošto prevažali s poštnimi kočijami. Pismo se je oddalo kočijažu, za kar si plačal, višina zneska pa je bila odvisna od teže vsebine pisma ter od razdalje med pošiljateljem in naslovnikom. Pred uporabo znamke so uporabljali različne pečate, rokopisne označbe in žige, s katerimi so potrjevali plačevanje poštnih uslug. Izračun poštnine je bil mnogokrat zapleten, zato so iskali enostavnejši način plačevanja. Za izumitelja poštne znamke velja Anglež Rowland Hill, rojen leta 1795, ki je bil direktor Britanske kraljeve poštne službe. Prva uradna znamka je bila izdana 1. maja 1840 v Angliji in je prešla v rabo 6. maja v Londonu. Na znamki je natisnjen profil kraljice Viktorije in je stala en penij. Znana je tudi pod imenom »črni peni«, saj je bila njena barva črna. Dva dni kasneje je izšla podobna znamka, le da je ta bila v modri barvi, stala je dva penija in je bila namenjena težjim pismom. Znamka je bila zelo dobro sprejeta, zato so jo začeli uporabljati tudi drugod po svetu. V Avstrijsko cesarstvo, v katerega je takrat spadalo tudi naše ozemlje, je znamka prišla leta 1850.

Oče znamke slovenski rojak?
Za očeta znamke velja tudi naš rojak Lovrenc Košir, rojen leta 1840 blizu Škofje Loke. Takratni avsto-ogrski vladi je leta 1836 predlagal spremembe pri poslovanju pošte, med drugim tudi, da bi poštnino plačevali s posebnimi nalepkami, vendar je bil njegov predlog zavrnjen. V Avstriji so sicer leta 1858 Koširju priznali avtorstvo, vendar poštni kongres, ki je leta 1874 potekal v Berlinu, tega ni priznal. Tako je uradni izumitelj postal Rowland Hill, čeprav izum poštne znamke, verjetni ni le njegova zasluga.
Začetki znamke na naših tleh
Prva slovenska znamka je izšla dan po razglasitvi samostojnosti Slovenije. Na znamki je upodobljen Plečnikov parlament. Njeno uporabo je PTT Jugoslavije prepovedala, saj Slovenija takrat še ni bila članica Svetovne poštne zveze. Kljub temu je bila znamka nelegalno natisnjena v tiskarni Delo. Šele 8. oktobra 1991 je bila dovoljena njena prodaja, kmalu zatem pa so znamke začele redno izhajati. Od leta 1991 je bilo v Sloveniji izdanih skoraj 700 znamk z različnimi motivi.

znamka slo

Filatelija
Verjetno vsakdo izmed nas pozna nekoga, ki zbira ali je nekoč zbiral znamke. Veda, ki preučuje znamke, je filatelija. Povezana je s študijem in raziskovanjem poštnih znamk in je ne smemo enačiti z zbiranjem znamk, ki velja za najbolj razširjen konjiček na svetu. S Pošto Slovenija je mogoče skleniti pogodbo, s katero si zagotovite prejem vseh natisnjenih znamk, ki izidejo v Sloveniji. Cene nekaterih znamk dosegajo astronomske vrednosti.

Najdražja znamka
Najdražja znamka na svetu prihaja iz Švedske, imenuje se Treskilling Yellow in je bila izdelana leta 1885. Poštno znamko se da kupiti na dražbi v Ženevi, njeno vrednost pa ocenjujejo na 6 milijonov evrov. Cena je tako visoka, ker je bila znamka edina v seriji modrih znamk natisnjena rumeno, in se je edina ohranila do današnjih dni.

Podobe na znamkah
Slik na znamkah je nešteto. Po namenu izdajanja imamo redne znamke, imenovane tudi frankovne ali frankaturne in izhajajo v velikih nakladah, s presledki nekaj let. Včasih so take znamke krasili predvsem portreti vladarjev ali raznih simbolov in številk, danes pa so te znamke bolj pestre, z vsebino, ki je informativne ali propagandne narave. Poštne uprave ob različnih dogodkih (prireditve, ljubileji, itd.) ali s posebnim namenom (promocija, narava, itd.) izdajo priložnostne znamke. Zanimive so gotovo poštne znamke, izdane v Ameriki, na katere so natisnili priljubljene junake Simpsonove. Na Pošti Slovenije vam lahko izdelajo poštno znamko po vaši želji.

znamka usa

Napaka na znamki ji zvišuje ceno
Včasih pri natisu poštnih znamk pride do napake. V filatelističnih krogih te napake cenijo, saj napaka zvišuje ceno znamki. Precej velik napaka se je pri nas zgodila leta 1996, ko so v Atlanti potekale Olimpijske igre in so ob tej priložnosti pri nas izdali znamke. Spodnji rob znamke so okrasili z slovensko zastavo, ki ima napačno zaporedje barv: bela, rdeča, modra in mnogi so smatrali zastavo za Rusko. Mesec dni kasneje je izšla popravljena verzija znamke.
Danes, v dobi računalnikov in mobitelov je že prava redkost, da nam nekdo pošlje pismo. Že razglednice, ki jih ljudje pošiljajo s svojih dopustov in potovanj, postajajo prava redkost. Ali to pomeni, da se bodo znamke s časoma nehale uporabljati? Bila bi velika škoda, saj so znamke resnično prave male umetnine. Še dobro, da faktur nikoli ne zmanjka.

Agata Šimenc

Viri:
http://www.filatelija.com/mladi/semnaloga.htm
http://www.posta.si/opis-storitve/554/Posta-nekoc
http://www.podruznica.si/index.php?option=com_content&view=article&id=428:najdrazja-postna-znamka-na-svetu&catid=33:zanimivosti&Itemid=69
http://www.filatelija.com/osp/osp.htm