Zimska gospodarska napoved 2019

Evropska komisija je objavila zimsko gospodarsko napoved 2019, v kateri napoveduje umirjanje rasti pod vplivom globalnih negotovosti. Evropsko gospodarstvo bo v letu 2019 po pričakovanjih raslo že sedmo leto zapored, pri čemer je rast napovedana v vseh državah članicah.

Rast BDP-ja naj bi se v letu 2018 tako v evrskem območju kot v EU znižala z 2,4 % leta 2017 na 1,9 %, kar je zlasti posledica umirjanja gospodarske aktivnosti v drugi polovici leta. BDP evrskega območja naj bi leta 2019 zrasel za 1,3 %, leta 2020 pa za 1,6 %. V celotni EU naj bi BDP zrasel za 1,5 %, leta 2020 pa za 1,7 %. Evropskemu gospodarstvu naj bi koristili izboljšanje razmer na trgu dela, ugodni pogoji financiranja in rahlo ekspanzivna fiskalna naravnanost. V številnih državah EU ostaja trdno tudi domače povpraševanje.

Skupna inflacija po HICP je leta 2018 v povprečju znašala 1,7 %. Leta 2019 naj bi se v evrskem območju umirila na 1,4 %, leta 2020 pa povečala na 1,5 %. V celotni EU bo inflacija letos povprečno znašala 1,6 %, leta 2020 pa 1,8 %.

Gospodarski obeti so povezani z visoko stopnjo negotovosti, projekcije pa so izpostavljene negativnim tveganjem. Trgovinske napetosti so se nekoliko zmanjšale, vendar so še vedno zaskrbljujoče. Kitajsko gospodarstvo se morda upočasnjuje bolj, kot je bilo pričakovano, svetovni finančni trgi in številni trgi v vzponu pa so izpostavljeni nenadnim spremembam zaznavanja tveganj in pričakovanj glede rasti. Proces izstopa Združenega kraljestva ostaja za EU vir negotovosti.

Po oceni Komisije je gospodarska rast v Sloveniji leta 2018 znašala 4,4 %. Rast so poganjali tako močna naložbena dinamika in potrošnja kot izvoz. BDPSlovenije naj bi leta 2019 zrasel za 3,1 %, leta 2020 pa za 2,8 %. V državi so se ustvarjala delovna mesta, brezposelnost pa je v tretjem četrtletju padla na 5 %in dosegla raven iz leta 2008. Potrošnja naj bi se ob zaposlovanju in nadaljnji rasti plač v letih 2019 in 2020 okrepila. Komisija napoveduje tudi ohranjanje stabilne ravni naložb podjetij, povečanje stanovanjske ponudbe in živahnost na trgu poslovnih nepremičnin ter nadaljnjo rast javnih naložb, med drugim ob podpori sredstev EU. Inflacija je leta 2018 znašala 1,9 %. Leta 2019 naj bi ostala pri 1,9 %, leta 2020 pa naj bi se zvišala na 2,1 %.

Evropska komisija vsako leto objavi dve izčrpni napovedi (spomladi in jeseni) in dve vmesni napovedi (pozimi in poleti). Pomladansko napoved bo objavila maja 2019.