Podatki Eurostata kažejo, da se je zaposlenost v kmetijstvu med leti 2000 in 2009 v EU zmanjšala za 25 odstotkov, kar preračunano na delovna mesta s polnim delovnim časom pomeni zmanjšanje za 3,7 milijona takšnih zaposlitev.

Tako naj bi kmetijski sektor v EU v letu 2009 imel 11,2 milijona delovnih mest s polnim delovnim časom. Kot kažejo izračuni, naj bi zaposlenost v tem sektorju med leti 2000 in 2009 upadla prav v vseh državah članicah EU.

Podatki za Slovenijo kažejo, da je v letu 2009 v kmetijskem sektorju bilo 82.000 delovnih mest s polnim delovnim časom, kar pa je 21,1 odstotka manj kot leta 2000.

Če pogledamo tabelo s podatki, lahko tudi ugotovimo, da so največji upad beležile Estonija, Bolgarija in Slovaška, najmanjšega pa Grčija ter Irska.

Prav tako pa podatki kažejo, da imajo največ delovnih mest s polnim delovnim časov v kmetijstvu Poljska (2,2 milijona), Romunija (2,1 milijona), Italija (1,2 milijona) ter Španija in Francija (obe 0,9 milijona). Te države skupaj tako predstavljajo skoraj dve tretjini tovrstnih zaposlitev v EU27.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.