Začela se je sedma okoljsko-humanitarna akcija Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji

Kot vsako leto septembra so tudi s tem šolskim letom začeli novo, tokrat že sedmo okoljsko-humanitarno akcijo Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji. Doslej so zbrali preko 27.000 evrov, ki so jih podarili najrevnejšim otrokom, ki jim v daljnji Indiji pomagata Slovenka Mojca in Indijec Anup Gayen.
Čeprav se generacije otrok, šolarjev in dijakov menjajo, pa Slovenija ostaja naša domovina, za katero moramo v medgeneracijski solidarnosti skrbeti, da bo cˇista, da bomo s surovinami modro ravnali in cenili naravo. Poleg tega pa moramo odrasli mlade spodbujati, da bodo znali obcˇutiti krivico neenakomernega razvoja v svetu, da se bodo zavedali medsebojne povezanosti ter da bodo pripravljeni pomagati. In prav k temu jih spodbuja naša akcija.