Začasni dogovor o programu LIFE

Evropski parlament in Svet EU sta dosegla začasni dogovor o programu LIFE za okolje in podnebne ukrepe v okviru naslednjega dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2021–2027. Sredstva bodo v prvi vrsti namenjena zaščiti okolja in blažitvi podnebnih sprememb s podpiranjem prehoda na čisto energijo, s čimer se bo izboljšala energijska učinkovitost in povečal delež energije iz obnovljivih virov v mešanici energijskih virov. Program LIFE je med programi, za katere je Komisija predlagala največje sorazmerno povečanjeglede na trenutno programsko obdobje.

Program LIFE se izvaja od leta 1992 in je eden glavnih virov financiranja okoljskih in podnebnih ukrepov v EU. Iz programa je bilo financiranih več kot 4.600 projektov v EU in tretjih državah, pri čemer je bilo mobiliziranih skoraj 10 milijard evrov, več kot 4,3 milijarde evrov pa je bilo namenjenih kot prispevek k varstvu okolja in podnebnim ukrepom. Sedanji program LIFE se je začel izvajati leta 2014 in bo trajal do leta 2020, njegov proračun pa znaša 3,4 milijarde evrov.