Za Skupino Laško najpomembnejši pogoji reprograma posojil

Uprava Skupine Laško se je v zadnjem času intenzivno pogajala z bankami upnicami o reprogramu posojil. Pogajanja, pri katerih ni bil sam reprogram posojil nikoli vprašljiv, še tečejo, saj dogovor o pogojih reprograma, ki so za poslovanje Skupine Laško izjemno pomembni, še niso v celoti dogovorjeni.
Uprava Skupine Laško bo lastnike in nadzorni svet o dogovoru glede pogojev reprograma posojil še naprej redno obveščala, do zaključka pogajanj pa javnosti ne more posredovati drugih konkretnih informacij.