Evropska komisija je predstavila ambiciozen in uravnotežen sveženj ukrepov, da bi podjetjem omogočila lažje zagotavljanje storitev v EU. Nov zagon za storitveni sektor bo koristil potrošnikom, iskalcem zaposlitve in podjetjem ter spodbujal gospodarsko rast v Evropi. Ukrepi bodo ponudnikom storitev olajšali izpolnjevanje upravnih formalnosti, državam članicam pa pomagali opredeliti obremenilne ali zastarele zahteve za gospodarske akterje, ki delujejo na domačih in tujih trgih. Komisija ne predlaga sprememb pravil EU, temveč se osredotoča na njihovo boljše izvajanje.

Štiri glavne pobude zajemajo:
• novo evropsko storitveno e-izkaznico: poenostavljen elektronki postopek bo ponudnikom poslovnih in gradbenih storitev olajšal izpolnjevanje upravnih formalnosti, ki so potrebne za opravljanje storitev v tujini. Država članica gostiteljica ohranja pravico, da uporabi svoje regulativne zahteve in odloči, ali lahko vložnik opravlja storitve na njenem ozemlju;

• oceno sorazmernosti nacionalnih predpisov o poklicnih storitvah: približno 50 milijonov ljudi – 22 % evropske delovne sile – je zaposlenih v poklicih, za opravljanje katerih se zahtevajo posebne kvalifikacije, za nekatere, npr. farmacevte ali arhitekte, pa je značilna tudi zaščita naziva. Vendar lahko predpisi kvalificiranim kandidatom nerazumno otežujejo dostop do delovnih mest. Države ostajajo pristojne za regulacijo ali deregulacijo poklicev, vendar Komisija predlaga, da se pojasni in poenostavi način, kako bi morale države pred spremembo predpisov opraviti celovit in pregleden preskus sorazmernosti;

• smernice za nacionalne reforme na področju regulacije poklicev: Komisija ponuja smernice o potrebah po nacionalnih reformah na področju regulacije poklicnih storitev z velikim potencialom na področju rasti in zaposlovanja, kot so arhitekti, inženirji, odvetniki, računovodje, patentni zastopniki, nepremičninski posredniki in turistični vodniki. Države članice poziva, da ocenijo, ali poklicne zahteve izpolnjujejo zastavljene nacionalne cilje na področju javne politike;

• izboljšanje priglasitve osnutkov nacionalnih zakonov o storitvah: zakonodaja EU od držav članic že zahteva priglasitev osnutkov nacionalnih predpisov o storitvah Komisiji, kar izvršilnemu organu EU in drugim državam članicam omogoča, da že v začetni fazi postopka izrazijo morebitne pomisleke glede možnih neskladij z zakonodajo EU. Komisija danes predlaga izboljšave tega mehanizma, da bi bil postopek hitrejši, učinkovitejši in preglednejši.

Čeprav storitve predstavljajo dve tretjini gospodarstva EU in okoli 90 % novo ustvarjenih delovnih mest, storitveni sektor slabo deluje. Ovire onemogočajo ustanavljanje in širitev podjetij ter povzročajo višje cene in manj izbire za potrošnike. Da bi ta trend obrnili ter ustvarili dodatna delovna mesta in rast, morajo države članice spodbuditi razvoj storitvenega gospodarstva in bolje izkoristiti potencial enotnega trga na področju storitev.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_sl.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-11_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.