first-logoV okviru mednarodnega projekta FIRST – Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola začenjamo marca v Sloveniji usposabljati prve točke pomoči za zagotavljanje laične psihosocialne podpore in pomoči žrtvam nasilja v družini in žrtvam nasilja zaradi spola. Vsaka mreža bo povezala vsaj 25 različnih prvih točk pomoči. V Sloveniji bodo to šole, vrtci, univerze, družbeno odgovorna podjetja, nevladne organizacije, knjižnice in številne druge ustanove.

Mednarodni projekt FIRST, ki ga vodi ISA institut, združuje partnerske organizacije iz štirih držav: Slovenije (ISA institut, Društvo SOS za ženske in otroke – žrtve nasilja, Skupnost centrov za socialno delo ter B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o.), Velike Britanije (AIRE Centre), Bolgarije (Center Dinamika) in Hrvaške (Centar za žene žrtve rata – Center ROSA). Projekt je sofinanciran iz programa Evropske komisije za pravice, enakost in državljanstvo.

Znanje in informacije ter ustrezna usposobljenost so ključni za zgodnje odkrivanje primerov nasilja v družini in nasilja zaradi spola ter za zagotavljanje ustrezne podpore in pomoči žrtvam nasilja. Prav tako so ključni za zmanjšanje škodljivih posledic nasilja. V projektu FIRST želimo zato prispevati k izboljšanju kakovosti razpoložljivih virov pomoči za žrtve nasilja ter dvigniti raven ozaveščenosti splošne javnosti.

»Glavni cilj projekta je vzpostavitev in usposabljanje nacionalnih mrež prvih točk pomoči, ki bodo delovale kot varne točke za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola. Prav tako bodo zagotavljale širše dostopno laično psihosocialno podporo in pomoč«, je povedala Mateja Štirn, direktorica ISA instituta.

V okviru projekta so tako pripravili priročnik, zloženko, plakat in druge materiale, ki so na voljo na povezavi: . Pripravili pa so tudi FIRST e-orodje (program e-izobraževanja in gradiva za e-učenje), ki bo zaposlenim in sodelujočim v mreži prvih točk pomoči nudil stalno podporo ter možnosti e-izobraževanja.

»Da bi zagotovili ustrezno usposobljenost sodelujočih v mreži prvih točk pomoči, bomo e-izobraževanja dopolnili z usposabljanji »v živo«. Z izvajanjem svetovalno-izobraževalnih delavnic bomo začeli v četrtek, 6. marca 2017. Udeleženke in udeleženci bodo na usposabljanju pridobili nova znanja, informacije o značilnostih problema nasilja v družini in nasilja zaradi spola ter znanja in veščine za pogovor z osebami v stiski in za nudenje ustrezne podpore in pomoči žrtvam, » je pojasnila Jerneja Šibilja iz ISA Instituta.

Organizacije/podjetja še vedno lahko postanejo del FIRST mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja in tako aktivno prispevajo k zagotavljanju prve laične psihosocialne pomoči posameznicam in posameznikom z izkušnjo nasilja v družini ali nasilja zaradi spola. Informacije o tem je mogoče najti tukaj: http://www.firstaction.eu/i-want-to-help-2/?lang=sl

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.