Vlaganje v mlade v Evropi: Ustanovljena je evropska solidarnostna enota

Evropska komisija je ustanovila evropsko solidarnostno enoto, ki bo mladim med 18. in 30. letom starosti omogočila, da si pridobijo neprecenljive izkušnje ter dragocene spretnosti in znanja na začetku svoje poklicne poti. Hkrati je predstavila vrsto ukrepov za spodbujanje zaposlovanja mladih, izboljšanje in posodobitev izobraževanja, več naložb v znanje in spretnosti mladih ter boljše priložnosti za učenje in študij v tujini.

Celoten prispevek: http://ec.europa.eu/slovenia/news/vlaganje-v-mlade-v-evropi-ustanovljena-je-evropska-solidarnostna-enota_sl