Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije je objavilo dve študiji o trgih vetrne energije in energije oceanov ter tehnoloških trendih. Poročili kažeta, da je EU v zadnjih letih na tem področju storila velik napredek.

Poročilo o stanju na področju energije oceanov 2016 podrobno opisuje tehnologijo proizvodnje energije iz plimovanja in valovanja, ki je leta 2016 občutno napredovala in privedla do gradnje prvih parkov za proizvodnjo energije iz oceanov. Poročilo poudarja, da je hiter napredek delno omogočila večja podpora za premostitev tehnoloških in finančnih ovir za uresničevanje projektov v evropskem energetskem sistemu. EU je na področju razvoja tehnologije proizvodnje energije iz oceanov vodilna v svetu, saj na njenem območju deluje 52 % vseh svetovnih razvijalcev tehnologije za proizvodnjo energije iz plimovanja ter 60 % razvijalcev tehnologije za energijo iz valovanja.

Poročilo o stanju na področju vetrne energije 2016 pa kaže, da se je globalna zmogljivost vetrne energije v petih letih več kot podvojila na 430 GW leta 2015. Prav tako ponazarja, da je vsa zmogljivost vetrne energije EU, tj. približno 140 GW oziroma tretjina globalne zmogljivosti, priključena na omrežje, kar Evropo uvršča v sam vrh dobaviteljev vetrne energije. EU je prav tako vodilna na področju proizvodnje vetrne energije na morju, saj prispeva k 90 % vseh na novo končanih projektov na svetu, kar je zlasti zasluga Združenega kraljestva, Nemčije in Danske. JRC še dodaja, da bi načrtovani evropski projekti lahko do leta 2020 ustvarili 600 MW energije iz plimovanja in 65 MW vetrne energije.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-785_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.