Več kot polovica Slovencev naročena na pakete komunikacijskih storitev

tv

Nova raziskava Eurobarometra o uporabi elektronskih komunikacijskih sredstev ugotavlja, da so štiri evropska gospodinjstva od desetih naročena na storitve interneta, telefona in televizije v paketih enega samega ponudnika.

Vendar jih le malo izkorišča možnosti, ki jih nudi konkurenca, saj jih je le 8 % že kdaj zamenjalo ponudnika, v 60 % gospodinjstev pa niso nikdar niti pomislili na zamenjavo.

V Sloveniji je na pakete komunikacijskih storitev naročenih 60 % gospodinjstev. 98 % gospodinjstev v EU (100 % v Sloveniji) ima dostop do stacionarnega ali mobilnega telefona. 98 % evropskih in 99 % slovenskih gospodinjstev ima televizor. Najbolj razširjen način televizijskega sprejema v EU je kabelska televizija (35 %), sledi pa ji digitalna prizemna televizija (30 %).

V okviru raziskave je bilo tudi ugotovljeno, da 65 % ljudi zaradi cene omejuje svoje klice po mobilnih telefonih in da postajajo izjemno popularni klici z uporabo interneta. Raziskava javnega mnenja je bila izvedena med 9. februarjem in 8. marcem 2011 in je temeljila na vzorcu 27.000 gospodinjstev, ki so reprezentativna za populacijo EU.

Vir: PEK