Evropska komisija je objavila podatke o varnosti v cestnem prometu za leto 2016, ki kažejo, da se je število smrtnih žrtev po vsej EU zmanjšalo za 2 %. Leta 2016 je na cestah v EU umrlo 25.500 ljudi, kar je 600 manj kot leta 2015 in 6.000 manj kot leta 2010. Poleg tega se je po ocenah Komisije na cestah resno poškodovalo 135.000 ljudi. Med njimi so velik delež predstavljali ranljivi udeleženci, kot so pešci, kolesarji in motoristi. V Sloveniji je lani na cestah umrlo 63 ljudi na milijon prebivalcev. Glede na leto poprej se je ta delež povečal za 8 %, v obdobju 2010–2016 pa zmanjšal za 6 %.

Po dveh letih stagnacije se je leta 2016 ponovno vzpostavil pozitivni trend upadanja, tako da se je število smrtnih žrtev na cestah v zadnjih šestih letih zmanjšalo za 19 %. Tak trend je sicer spodbuden, vendar morda ne bo zadostoval za uresničitev cilja EU, to je prepolovitev števila smrtnih žrtev na cestah v obdobju 2010–2020. Zato so potrebni dodatni ukrepi vseh akterjev, še zlasti pa nacionalnih in lokalnih organov, ki sprejemajo večino vsakodnevnih ukrepov za izvrševanje in ozaveščanje. Komisija bo skupaj z malteškim predsedstvom v odziv na nedavno upočasnitev pri zmanjševanju smrtnih žrtev v cestnem prometu 28. in 29. marca 2017 organizirala konferenco o varnosti v cestnem prometu, na kateri bodo ministri, strokovnjaki za varnost v cestnem prometu in političnimi odločevalci razmislili o dodatnih ukrepih za zmanjšanje števila žrtev in resnih poškodb v prometu. Na konferenci bodo potrdili tudi izjavo o varnosti v cestnem prometu.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-674_sl.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-675_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.