V soboto, 25. maja, bo minilo eno leto od začetka uporabe splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Nova pravila, ki veljajo po celi EU, so posameznikom prinesla večji nadzor nad njihovimi osebnimi podatki, hkrati pa zagotovila prost pretok osebnih podatkov med evropskimi državami. Koristi občutijo tudi podjetja, saj so izboljšala varnost podatkov in zaupanje svojih strank. Organi za varstvo podatkov pa lahko z dodatnimi pristojnostmi bolje nadzorujejo izvajanje zakonodaje in odpravljajo kršitve. Novoustanovljeni Odbor za varstvo podatkov je na primer v prvem letu registriral več kot 400 čezmejnih primerov v Evropi, kar potrjuje dodano vrednost novih pravil, saj vprašanja varstva podatkov presegajo nacionalne meje. Podatki tudi kažejo, da se čedalje več ljudi zaveda novih pravil. Več kot dve tretjini ljudi v EvropV soboto, 25. maja, bo minilo eno leto od začetka uporabe splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Nova pravila, ki veljajo po celi EU, so posameznikom prinesla večji nadzor nad njihovimi osebnimi podatki, hkrati pa zagotovila prost pretok osebnih podatkov med evropskimi državami. Koristi občutijo tudi podjetja, saj so izboljšala varnost podatkov in zaupanje svojih strank. Organi za varstvo podatkov pa lahko z dodatnimi pristojnostmi bolje nadzorujejo izvajanje zakonodaje in odpravljajo kršitve. Novoustanovljeni Odbor za varstvo podatkov je na primer v prvem letu registriral več kot 400 čezmejnih primerov v Evropi, kar potrjuje dodano vrednost novih pravil, saj vprašanja varstva podatkov presegajo nacionalne meje. Podatki tudi kažejo, da se čedalje več ljudi zaveda novih pravil. Več kot dve tretjini ljudi v Evropi pa je že slišalo za novo uredbo. Skoraj šest od desetih vprašanih pa ve, da obstaja organ za varstvo podatkov v njihovi državi, medtem ko so še leta 2015 to vedeli le štirje od desetih. EU se je z novo zakonodajo ne samo prilagodila digitalni dobi, ampak postala tudi referenčna točka v svetovnem merilu. Prav tako bodo nova pravila pomembna osnova za urejanje novih področij, kot so umetna inteligenca, razvoj omrežij 5G ali zagotavljanje poštenih volitev. V prvem letu izvajanja nove uredbe so skoraj vse države EU prilagodile nacionalno zakonodajo v skladu z GDPR. Glavna prednostna naloga v naslednjih mesecih pa bo zagotoviti pravilno in enako izvajanje v vseh državah EU. Komisija zato poziva države članice, da spoštujejo GDPR v skladu s črko in duhom, da bi ustvarile predvidljivo okolje in odpravile nepotrebne ovire za deležnike, zlasti za mala in srednje velika podjetja. Komisija bo še naprej sodelovala z Evropskim odborom za varstvo podatkov in nacionalnimi organi za varstvo podatkov ter podjetji in civilno družbo, da bi rešili najbolj pereča vprašanja in olajšali izvajanje novih pravil.i pa je že slišalo za novo uredbo. Skoraj šest od desetih vprašanih pa ve, da obstaja organ za varstvo podatkov v njihovi državi, medtem ko so še leta 2015 to vedeli le štirje od desetih. EU se je z novo zakonodajo ne samo prilagodila digitalni dobi, ampak postala tudi referenčna točka v svetovnem merilu. Prav tako bodo nova pravila pomembna osnova za urejanje novih področij, kot so umetna inteligenca, razvoj omrežij 5G ali zagotavljanje poštenih volitev. V prvem letu izvajanja nove uredbe so skoraj vse države EU prilagodile nacionalno zakonodajo v skladu z GDPR. Glavna prednostna naloga v naslednjih mesecih pa bo zagotoviti pravilno in enako izvajanje v vseh državah EU. Komisija zato poziva države članice, da spoštujejo GDPR v skladu s črko in duhom, da bi ustvarile predvidljivo okolje in odpravile nepotrebne ovire za deležnike, zlasti za mala in srednje velika podjetja. Komisija bo še naprej sodelovala z Evropskim odborom za varstvo podatkov in nacionalnimi organi za varstvo podatkov ter podjetji in civilno družbo, da bi rešili najbolj pereča vprašanja in olajšali izvajanje novih pravil.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.